Jaime Levy, grundare av Altropico har gått bort

I veckan har Jordens Vänner nåtts av den tragiska nyheten att vår projektpartner och vän Jaime Levy har gått bort i en olycka. Han var chef och en av grundarna av vår samarbetsorganisation Altropico i Ecuador samt en engagerad miljö- och mäniskorättskämpe. Jaime har i över 10 års tid arbetat nära Jordens Vänner med att stärka utsatta grupper och skydda värdefulla naturområden.
Jaime har sedan början av 1980-talet arbetat direkt med ursprungsfolksgrupper såsom Awa och Chachi. Arbetet har bidragit till att motverka isolering från resten av samhället och till att territorium har blivit officiella. Han har också fokuserat mycket på att medvetandegöra ursprungsfolken om sina mänskliga rättigheter och hur de kan utöva dessa såväl inom gruppen som utanför gruppen. Dessutom har han genom Altropico gett dem verktyg för att skapa långsiktiga hållbara metoder för att bruka sin mark och skydda de värdefulla regnskogsområden som finns inom territoriet.
Jaime har sedan sin flytt till Ecuador från USA arbetat med att motverka orättvisor och lyfta ursprungsfolks mänskliga rättigheter såväl lokalt som globalt. Han har bland annat inom internationella FSC (Forest Stuwardship Council) drivit frågan om att ursprungsfolk måste involveras direkt i skogsfrågan. I denna var Jaime en drivande kraft till att FSC bildade en rådgivande församling som arbetar med att säkerställa ursprungsfolkens roll den internationella styrelsen.
Senast förra året var Jaime på besök hos Jordens Vänner under Bok- och biblioteksmässan då han berättade om den mycket utsatta situationen för Awa-folket. Awa-folket bor på båda sidorna om den ecuadoriansk-colombianska gränsen och de har hamnat i kläm mellan konflikthärdar, exploatörer och drogkarteller. Det är i områden som dessa som Altropico arbetar tillsammans med Jordens Vänner för att skydda såväl värdefulla naturområden som det folk som är beroende av dem.
Det är med stor sorg och saknad som vi möts av nyheten att Jaime gått bort. Arbetet tillsammans med Altropico kommer att fortgå, nu i minne av en av organisationens tonsättare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top