Jordens Vänner Europa om handelsförhandlingarna mellan EU och USA

PRESSMEDDELANDE – Jordens vänner Europa: EU:s och USA:s handelsförhandlingar : Vilka miljö- och samhällsintressen handlas bort?
Jordens Vänner uppmanar till slut på sekretessen kring samtalen.

Washington/Bryssel, 20 December – Jordens vänner har kritiserat hemlighetsmakeriet kring EU:s och USA:s handelsförhandlingar, som avslutades i dag i Washington. Organisationen varnade för att allmänhetens motstånd kommer att fortsätta öka, om inte allmänheten kan se att en överenskommelse inte kommer att skada miljö- och samhällsintressen eller försvaga demokratin .
Uppgifter om den tredje omgången av diskussionerna om Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), handel och investeringar samarbetet har inte blivit offentliga trots krav på öppenhet från Jordens vänner och många andra organisationer i Amerika och Europa .

Jordens Vänner Europa är oroade över att affären har lite att göra med handel och det snarare handlar om avregleringar för att tillåta företag att kringgå allmänhetsintressen och miljöhänsyn för för att öka sina marknadsandelar och vinster. [ 1]

Magda Stoczkiewicz, ordförande för Jordens Vänner Europa, säger : ” Så länge som dessa samtal fortsätter i hemlighet har vi ingen möjlighet att veta om det är en affär för att behaga storföretag eller om syftet är att skydda människor och vår planet, och vi kommer att frukta det är det förstnämnda .

Alla förhandlingsdokument måste offentliggöras, så att en demokratisk debatt kan äga rum. Människor måste kunna delta i diskussioner om vilken typ av ekonomi, miljö och framtid vi vill ha för våra barn. Utan mer öppenhet, kommer allmänhetens motstånd på båda sidor av Atlanten fortsätter att växa . “

Jordens Vänner Europa är kritiska till planerna på ett permanent regelverkssamarbete mellan EU och USA. Ett förslag som diskuteras är inrättandet av ett ‘regulatory cooperation council’, ett råd som skulle omfatta alla befintliga och framtida regleringar på båda sidor av Atlanten. Detta förslag är mycket lik de förslag som förs fram av mäktiga bransch lobbygrupper som vill vara mer delaktiga i lagstiftning, och samtidigt utesluta allmänheten från den lagstiftande processen.

Jordens Vänner Europa anser att inget avtal bör tecknas som underminerar någon regerings rätt att skapa sina egna lagar på ett demokratiskt sätt, eller som ger mer rättigheter till företag än till medborgarna .
Erich Pica, ordförande i Jordens Vänner USA , hade följande att säga om den senaste veckan av TTIP förhandlingar :

“Den föreslagna investeringen avsnittet i den transatlantiska handelsavtalet kan omintetgöra regeringens ansträngningar att ta itu med den globala uppvärmningen. Regeringar som vill ta itu med klimatkrisen kan tvingas betala fossilindustrin miljarder i ersättning . USA och Europa måste vara fria att ta djärva åtgärder mot bakgrund av konsekvenserna av skenande global uppvärmning .”

Tidigare i veckan har mer än 200 organisationer skickade ett brev till överste EU och USA förhandlare uppmanar dem att utesluta en ” investerare-stat tvistlösningen” från TTIP . [ 2 ] Införandet av en sådan klausul skulle göra det möjligt för företag att hävda potentiellt obegränsade skadestånd i hemliga domstolar, om deras vinster påverkas negativt av miljö- eller konsumentbestämmelser.
Jordens vänner Europa anser att EU och USA handelsavtal endast kommer att vara acceptabelt om det lägger människors och miljöns intressen framför investerarnas och storföretagens intressen . Specifikt handelsförhandlingarna bör tydligt utesluta :
– Varje form av investerare-stat tvistlösningsmekanism.
– Sanitära och fytosanitära åtgärder- det vill säga alla områden som rör livsmedelssäkerhet, djurs eller växters hälsa.
– Varje försök att kompromissa demokrati , säkerhet , och viktiga pelarpagrafer – till exempel EU:s förorenaren betalar och försiktighetsprincipen.
– Varje försök att avreglera förorenande industrier, harmonisera säkerhets eller produktstandarder nedåt, och begränsa framtida lagstiftning för att skydda människor och miljö .
Länk till engelsk orginaltext
Noter:
[1] Följande rapporter om vad som står på spel ur ett EU-USA handelsavtal har publicerats av Jordens Vänner Europa:
‘Trading away our future?’ briefing on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_briefing_ttip_oct13.pdf
‘How fair and sustainable food and farming could be permanently damaged by a transatlantic trade deal’ briefing: www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_iatp_factsheet_ttip_food_oct13.pdf
‘The risks of including an investor-to-state dispute settlement in transatlantic trade talks’ briefing: www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_factsheet_isds_oct13.pdf
[2] http://www.foeeurope.org/sites/default/files/civilsociety_ttip_investment_letter_dec162013.pdf
För mer information kontakta:
Natacha Cingotti, corporate and transparency campaigner, Friends of the Earth Europe, natacha.cingotti@foeeurope.org, +32 (0)2 893 1023, +32 (0)4 9294 8898
William Waren, trade policy analyst, Friends of the Earth,US, wwaren@foe.org, +202 222 0746

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top