Jordens Vänner får 90-konto

Pressmeddelande 2015-07-09

Svensk Insamlingskontroll har nu beviljat Jordens Vänner ett så kallat 90-konto. Detta innebär att hela föreningen granskas av en oberoende part som intygar att både insamlade pengar och verksamheten uppfyller högt ställda krav. Det handlar om kvalitetsmässig, etisk och inte minst ekonomisk säkring av allt vi gör.
Jordens Vänner samlar idag in pengar för två huvudändamål. Det enda handlar om att stödja projekt i Brasilien, Ecuador och Colombia. Vi är ensamma om att som svensk organisation arbeta med gräsrotsrörelser i dessa länder, för att stärka ursprungsbefolkningarnas rättigheter till sin mark. På så sätt skyddas inte bara mänskliga rättigheter utan även viktiga delar av Amazonas regnskog.

Det andra huvudändamålet är kärnstöd till föreningens övriga verksamhet. Detta omfattar alltifrån lokal aktivism och påverkansarbete i viktiga miljöfrågor till ihållande kampanjer på riksnivå såsom Svenska Greenwash-priset eller allt som händer kring TTIP. En del av Jordens Vänner som växer kraftigt är på ungdomssidan, framförallt inom klimatinformatörsverksamheten.

Eftersom Jordens Vänner är och förblir en gräsrotsrörelse, är det extra viktigt att även gåvor som går direkt till kärnverksamheten följs upp och granskas. Tack vare 90-konto kan fler människor förhoppningsvis få upp ögonen för de frågor som vi jobbar med, samt känna att deras gåvor omvandlas till solidaritet och miljökamp på ett pålitligt och effektivt sätt. Målsättningen är att under sommaren kunna lansera de nya kontonumren för gåvor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top