Jordens Vänner fördömer riksdagens slappa hållning kring 'fracking' – ett förbud behövs!

Uttalande den 22 mars 2013:
Igår röstade riksdagen för att tillåta utvinning av skiffergas, s k fracking, trots massivt motstånd lokalt i kommunerna och från miljörörelsen [1]. Att tillåta att hundratals kemikalier pumpas ner i marken med högtryck, är ett hot mot vattenförsörjningen. Det är så långt från ett hållbart samhälle man kan komma.

– Vi är besvikna över riksdagens ställningstagande. Istället för att ge grönt ljus för sådana farliga metoder för utvinning av fossilgas bör metoden läggas på is och miljökonsekvenserna utredas ordentligt. Vi kräver därför ett förbud på fracking, säger Mattias Nilsson, styrelseledamot i Jordens Vänner.
Jordens Vänner vill se en omställning till förnyelsebar energi istället för satsningar på fossila bränslen. Satsningar som fracking rimmar illa med Sveriges miljömål och klimatambitionerna.
Kontakt:
Mattias Nilsson, tel. 073-8037888, epost mattias.nilsson(a)jordensvanner.se
Noter:
[1]. I en blocköverskridande debattartikel ställde sig många kommunpolitiker negativa till utvinning av skiffergas och krävde ett kommunalt veto, se http://www.di.se/artiklar/2013/3/11/debatt-vetoratt-mot-alunskiffer/ . Aktionsgruppen Heaven or Shell är en av dem från miljörörelsen som arbetar för ett förbud, se http://heavenorshell.se/oppet-brev-fran-greenpeace-och-heaven-or-shell-till-sveriges-riksdagsledamoter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top