Jordens Vänner går vidare med överklagan av transportplanen till EU-ombudsmannen

Pressmeddelande Jordens Vänner 26 juni 2014

Foto: Jan Strömdahl

EU:s ombudman fick i veckan en anmälan från Jordens Vänner, den svenska grenen av Friends of the Earth International. Jordens Vänner liksom Naturvårdsverket anser att de Transportplaner som regeringen gjort 2010 och 2013 strider mot miljöbalken och EU-rätten. Ärendet har legat hos EU under tre år utan att handläggas.

– Det är allvarligt att EU-byråkratin är så långsam och att hundratals miljarder kronor lovas till vägsatsningar i en plan som kan vara olaglig, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.

– En av de största vägsatsningarna är ”förbifart” Stockholm som kommer att bidra  till minskad andel kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Miljardrullningen till denna motorvägstunnel måste förhindras.

Överklagan av den förra investeringsplanen skickades in 2011 och kompletterades i vintras med en överklagan av den nya Transportplanen som regeringen föreslog. Regeringen fastställde sedan planen i april. Jordens Vänner liksom Naturvårdsverket anser att Transportplanerna inte följer bestämmelserna i miljöbalken som reglerar att alternativa lösningar ska undersökas.  Remissinstanser som Naturvårdsverket och Energimyndigheten har kritiserat planen av samma anledning.

– Meningen med 16 § punkt 3 i miljöbalken är att i detta fall Trafikverket ska visa varför planen är bättre än andra alternativ som har övervägts. Men inga alternativ har beskrivits i MKB:n eller hanterats i miljöbedömningsprocessen.

– Trafikverket har inte presenterat en investeringsplan som skulle klara de svenska klimatmålen. Riksrevisionen har visat att en sådan alternativ plan skulle kunna visa att två av tio nya stora väginvesteringar är felinvesteringar. Naturvårdsverket skriver att sex av tio av de större vägsatsningarna kan vara olönsamma.

Kontakt
Ellie Cijvat, ordförande Jordens Vänner, 0737 – 78 22 42
Lars Igeland, sakkunnig trafik Jordens Vänner, 0738 – 20 30 34

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top