Jordens Vänner kritiserar budgeten

På tisdagen presenterade regeringen budgeten för kommande år. Jordens Vänners ordförande Ida Nilsson och Pia Bergenholtz, beklagar att den inte innehöll några positiva överraskningar på miljöområdet.
De miljösatsningar som presenteras, motsvaras av sänkningar på annat håll. Till exempel ökas anslagen till havsmiljön på bekostnad av arbetet med biologisk mångfald på land. Även den viktiga infrastrukturdelen andas kortsiktighet, menar Ida Nilsson.
– De pengar som anslås till banunderhåll och
 
Pia Bergenholtz och Ida Nilsson
investeringar i järnvägsnätet räcker inte. På vilket sätt är det ansvarsfullt att pytsa ut några extra underhållsmiljoner ett år för att dra ner motsvarande summa kommande år. Vi säger det igen: Järnvägsnätet behöver seriösa och långsiktiga satsningar på både underhåll och investeringar i nya spår, säger hon.
Investeringsstödet för solvärme försvinner 2012 och inget besked lämnas om stödet för solceller efter 2012. Det bekymrar Pia Bergenholtz, Jordens Vänners andra ordförande.
– Det känns oerhört märkligt att regeringen tar bort stödanslagen för solvärme och solceller. I en tid när vi behöver ställa om Sverige tar man bort bevisligen verkningsfulla stöd, säger hon
En annan ekonomisk rockad döljer sig i biståndsbudgeten. Där används en miljard av öronmärkta biståndspengar i stället till klimatsatsningar.
– Det är ett ofog att göra så. I Internationella överenskommelser har man suttit och kommit överens om att klimatsatsningarna ska göras utöver biståndsbudgeten. Sen gör man precis tvärtom. Det urvattnar betydelsen av internationella överenskommelser, säger Ida Nilsson.
Emil Schön
Regeringens budgetproposition finns att läsa här: http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/175529

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top