Jordens Vänner kräver att regeringen stoppar utbyggnaden

 

Mark- och miljööverdomstolen meddelar idag grönt ljus för utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Jordens Vänner vänder sig starkt mot att Preem ska få öka sina utsläpp och menar att det finns ett starkt lagstöd för regeringen att stoppa utbyggnaden.

Regeringen behöver direkt stoppa Preemraff Lysekils utbyggnad och påbörja avvecklingen av Sveriges raffinaderier.

Mark- och miljööverdomstolens yttrande var som väntat en fortsatt förhalning av de kraftfulla beslut som behövs för att avveckla landets fossila verksamhet.

– Nu behöver regeringen visa att de utsläppsmål som riksdagen har ställt sig bakom inte bara är ord. Att domstolen säger ja till utbyggnaden av Preemraff är inte förenligt med varken klimatvetenskap, vårt ansvar för barn och natur eller den svenska klimatlagen. Därför måste regeringen nu sätta ner foten, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.

Vi vänder oss starkt mot att Preem ska få öka sina utsläpp, med vaga löften om att de sedan ska minska.

– Vi står inför en klimatkatastrof. Det skulle vara en total kortslutning att tillåta en ökad produktion av fossilt fordonsbränsle samtidigt som riksdagen har beslutat att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent inom tio år, säger Mikael Sundström.

Regeringen är inte bunden till yttrandet från Mark och miljööverdomstolen. De extremt stora utsläpp som utbyggnaden innebär strider mot klimatlagen, miljöbalken, åtaganden enligt Parisavtalet och Barnkonventionen. Regeringen kan med starkt lagstöd direkt besluta att ingen utbyggnad får ske.

– Preem har med sina omfattande greenwashing-kampanjer (företaget tilldelades Svenska Greenwashpriset av Jordens Vänner 2019) medvetet försökt att vilseleda politiker och allmänheten. Det är så långt ifrån ett hållbart företag som man kan tänka sig. Vi ser att det finns ett starkt lagstöd för regeringen att inte bara stoppa utbyggnaden, utan även kräva att Preems nuvarande tillstånd omförhandlas och reduceras utifrån våra lagar och utifrån klimatvetenskap, säger Mikael Sundström.

Scroll to Top