Jordens Vänner lämnar skogsmärkningen FSC – "konsumenterna blir lurade"

Jordens Vänner i Sverige har beslutat att lämna miljöcertifieringsrådet för svensk skog FSC, Forest Stewardship Council. Skälet är att organisationen inte längre ser att FSC-märkningen står för ett hållbart skogsbruk. 
Samtidigt nominerar organisationen FSC till Svenska Greenwashpriset 2012.
Svenskt kalhyggesbruk i Södra Vindelfjällen. Bild: Oskar Karlin/Creative commons/flickr.com. 

– Utarmningen av skogsekosystemen fortsätter. Forskarna konstaterar att det inte finns tillräckligt med livsmiljöer för de hotade arterna. Ändå kalhuggs de sista resterna av gammelskogar. För att svenskt skogsbruk ska bli hållbart krävs en insikt om en nödvändig omställning, säger Carl-Gustaf Lundgren, skogsexpert i Jordens Vänner.
Enligt Carl-Gustaf Lundgren har de ekonomiskt starka aktörerna inom skogsnäringen för stor makt. De sitter på majoriteten av platserna i rådet, samtidigt är de helt ointresserade av att ändra sitt skogsbruk. Resultatet blir att kalhyggesbruket i den svenska skogen fortsätter och certifieras av FSC.

Hållbara modeller finns

Jordens Vänner har länge förespråkat kontinuitetsskogsbruk. Det är en mer varsam skogsbruksmodell där träd avverkas efter hand. På kort sikt ger det inte lika stora vinster, men på längre sikt ger skogen högre avkastning, samtidigt som dess biologiska mångfald och karaktär bevaras. FSC i Tyskland har till exempel anammat principer liknande kontinuitetsskogsbrukets.
Jordens Vänner har under flera år suttit med i FSC:s styrelse i Sverige. Organisationen har dock inte fått något gehör för idén om det hyggesfria skogsbruket.
I ett pressmeddelande skriver Jordens Vänner att konsumenterna blir lurade av dagens FSC-system.
Utträdesbeslutet togs på föreningens årsmöte i april.
FSC har också nominerats till Jordens Vänner Greenwashpris 2012.
Emil Schön

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top