Jordens Vänner på Socialistiskt forum

 Den 1:a december hålls Socialistiskt forum i Stockholm. Jordens Vänner med gäster pratar miljö och klass, kl 15.30.
> Klass och miljö – hur hänger det ihop?
Världens fattiga drabbas hårdast av miljöhoten. De rika förorenar mest både globalt och i Sverige. Ändå domineras miljörörelsen av etniska svenskar med medelklassbakgrund och ofta med akademisk utbildning.
Miljörörelsens mål kommer inte att nås om inte fler känner sig delaktiga. Hur kan miljörörelsen engagera fler människor med olika bakgrund? På vilket sätt kan aktiva grupper i förorter, fackförereningar, asylgrupper och andra stärka miljö- och rättviserörelsen? Hur kan grupperna samarbeta?
Diskussion med Lars Igeland, Jordens vänner, Sasha Sitnikova, Ingen människa är illegal, Carmen Blanco Valer, Pachamamas döttrar, Åke Johansson, Järnvägare SEKO och Sandra Lindquist, Planka.nu. Samtalsledare: Ellie Cijvat, ordförande Jordens Vänner Malmö/Lund.
Arr: Jordens vänner.
Plats: ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top