Jordens Vänner på studieresa till Bryssel

Under två dagar förra veckan (10-11 april) var en grupp från Jordens Vänner på besök i Bryssel. Representanter från styrelse, personal, aktiva medlemmar samt Maan ystävät (Jordens Vänner Finland) och Latinamerikagrupperna fanns med.

Ett syfte med resan var att få en inblick i vad som händer i Bryssel och på vilket sätt detta påverkar eller kan påverka arbetet i Jordens Vänner. Ett annat var att träffa representanter från Friends of the Earth Europe och ta del av deras arbete och se om, och i så fall, hur Jordens Vänner kan spela en mer aktiv roll i det europeiska (och internationella) nätverket. Ett tredje syfte var att utveckla samarbetet och samverkan på olika nivåer mellan grupperna Jordens Vänner, Maan ystävät (Jordens Vänner Finland) och Latinamerikagrupperna.
Onsdagens program började med en presentation av European Women’s Lobby (den största  paraplyorganisationen för kvinnoföreningar och organisationer för jämställdhet mellan kvinnor och män i Europa). EWL är en Brysselbaserad organisation med 9 anställda och 3 praktikanter. De arbetar för kvinnors rättigheter och för jämställdhet mellan kvinnor och män. EWL finns representerade i 30 europeiska länder och har över 2500 medlemsorganisationer. Prioriterade frågor för EWL 2013 är; mäns våld mot kvinnor, ojämn representation av kvinnor och män i beslutsfattande positioner samt ekonomisk och social rättvisa.  Läs gärna mer om på deras hemsida EWL.
Onsdagen fortsatte med ett  informationsbesök på EU-parlamentet för att bla. ta del av information kring beslutsfattandet i EU, möte med EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson (v) samt deltagande på hearingen/konferensen Time for Plan B: Positive Effects of Gender Sensitive and Environmental Policies. Där representerades Jordens Vänner av kommunikatör/insamlingsansvarig Eva Lindholm i panelsamtalet Gender Aspects: Social and Ecological Boundaries of the Planet Challenges and Solutions.
Bild från konferensen. Bakre raden; Kartika Liotard MEP, Martina Anderson MEP, Victoria W Thoresen Prof. Director PERL (Partnership for Eduaction and Research About Responsible Living), Mikael Gustafsson, MEP, Petter Lydén, Diakonia, Sascha Gabizon, Director WECF (Women in Europe for a Common Future)
Främre raden; Dr Jyoti K Parikh, IRADe India (Integrated Research and Action for Development), Eva Lindholm, Insamling & Kommunikation, Jordens Vänner (Communication & fundraising, Friends of the Earth Sweden), Valerie Ndaruzaniye, President of Global Water Institute

Hela torsdagen tillbringades på Friends of the Earth Europe:s kontor, där olika workshops och presentationer avlöste varandra. Bl. a presentation av organisationsstruktur inom FoEE (Friends of the Earth Europe), hur FoEE arbetar med/mot europeiska parlamentariker samt hur Jordens Vänner Sverige kan bli en mer aktiv grupp inom det europeiska och internationella nätverket. Även kunskapsöverföring kring kampanjer (bl. a landgrabbing) genomfördes samt en workshop kring media och möjligheter att nå ut till en större publik. Mer om FoEE hittar du här.
Alejandro Gill från FoEE pratar om engagemang i ett europeiskt och internationellt sammanhang.

Hela resan bekostades av externa medel, dvs inga medlemsavgifter eller insamlade medel har använts. Mer information och personliga reseskildringar kommer att publiceras på hemsidan och i Miljötidningen så småningom.
Frågor eller funderingar? Kontakta kansliet@jordensvanner.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top