Jordens Vänner Regnskogsgruppen

 Jordens Vänner arbetar med att skydda regnskogen genom flera projekt i Sydamerika.


I Colombia och Ecuador pågår ett projekt för att uppnå ekologiskt hållbar utveckling i Choco regionen genom stärkande av lokala organisationer och produktionssystem. Arbetet påbörjades för 20 år sedan och har varit mycket framgångsrikt.

I Brasilien bedrivs två projekt, det ena är att att skydda Uru-Eu-Uaw-Uaw reservatet som ständigt blir invaderat av markspekulanter, illegala guldletare och timmerindustrin. En väldigt viktiga del i arbetet är att skydda och starta samarbeten med ursprungsbefolkningen. Jordens Vänner arbetar även förebyggande i Mapuera reservatet i Brasilien. Ett reservatet som hittills varit relativt skyddat, men där en koloniseringsfront närmar sig snabbt. Genom att stödja ursprungsbefolkningens organisering ökar chansen att motverka denna front.
Jordens Vänner arbetar även med opinionsbildning och information kring regnskogsfrågan. Senast under Almedalen hölls ett välbesökt seminarium, Kvinnors röster höjs i Amazonas. Det finns flera sätt du kan stödja Jordens Vänners verksamheten och bidra till att skydda regnskogen. Till exempel genom att adoptera regnskog eller ge ett bidrag till regnskogsfondens arbete. Jordens Vänner aktiva i projekten ställer även upp som föredragshållare och berättar om livet i regnskogen och om projekten där. Som medlem i Jordens Vänner kan du även bli aktiv i regnskogsgruppen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top