Jordens Vänner söker programhandläggare

Vill du ha ett omväxlande arbete i en av Sveriges radikalaste miljöorganisationer? Är du intresserad av social rättvisa, globalt såväl som lokalt? Då är Jordens Vänner arbetsplatsen för dig!
Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med över två miljoner medlemmar i 75 länder.
Vi söker nu en programhandläggare med internationellt fokus till vårt team på tre personer som arbetar med Jordens Vänners globala program. Det globala programmet som bedrivs med stöd av Forum Syd har idag tre samarbetspartners som är verksamma i sammanlagt fyra länder (Brasilien, Ecuador/Colombia och Mocambique). Programmet syftar till att stärka marginaliserade grupper och säkerställa deras rätt till land för att framhäva ett hållbart användande av lokala naturmiljöer.
Du kommer att vara en central del i att säkerställa att programverksamheten utvecklas i linje med det uppsatta syftet och målen samt att knyta samman det globala programmet med den nationella verksamheten. Det innebär såväl nära kontakt med partnerorganisationer som att vara drivande i utvecklingen av Jordens Vänners politiska arbete i Sverige och dess koppling till den internationella verksamheten. Du kommer därför att arbeta för en kontinuerlig, god, och jämbördig dialog med samarbetsorganisationerna kring gemensamt viktiga frågor.
Ditt arbete kommer att fokusera på att säkerställa en transparant, ömsesidig och hållbar relation med samarbetsorganisationerna i Ecuador, Brasilien och Mocambique samt med eventuellt nya programpartners. Såväl som ett aktivt deltagande i det kontinuerliga metod- och verksamhetsutvecklingsarbetet. Arbetet kräver att du är insatt i och följer aktuella politiska händelser i de aktuella regionerna samt vilka effekter utvecklingen kan komma att ha på programverksamheten såväl som på dess målgrupper. Du blir också ansvarig för att säkerställa spridning av relevanta delar av händelseutvecklingen genom Miljötidningen, hemsida, bloggar m.m. samt sprida information i olika svenska externa kanaler. Du kommer också vara delaktig i svenska nätverk, vid seminarier och besök från samarbetspartners. Tjänsten innebär också resor till samarbetsorganisationerna och att underlätta erfarenhetsutbyten mellan organisationerna. I tjänsten ingår också att handleda Jordens Vänners praktikanter hos samarbetspartners.
Profil
Du har goda kunskaper och flerårig dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom civilsamhället i ett eller flera av de länder som programverksamheten bedrivs i. Du förstår kraften i en folkrörelse och har erfarenhet av att driva opinionsarbete inom en ideell organisation.
Som person är du självgående, driven, nyfiken och har ett brinnande intresse för Jordens Vänners frågor. Du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation till både medarbetare och externa kontakter och du har erfarenhet av att föra dialog i internationella sammanhang. Du är dessutom inte rädd för att rycka in när det behövs och uppskattar ett varierat arbete.
Formella kvalifikationer
Du har:

  • Högskole-/universitetsexamen med inriktning mot samhällsvetenskap, miljövetenskap eller erfarenheter som kan ses som motsvarande
  • 3 års erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor inom internationella program med finansiering av Forum Syd, PCO-program, eller med annan liknande projektverksamhet
  • Erfarenhet av att arbeta med att stödja enskilda samarbetspartners samt erfarenhetsutbyte mellan samarbetspartners
  • Utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på spanska och portugisiska
  • Erfarenhet av arbete i medlemsbaserad ideell organisation som frivillig eller anställd

Meriterande kvalifikationer
Du har:

  • Upparbetat kontaktnät i framförallt latinamerikanskt eller svenskt civilsamhälle
  • Erfarenhet av kampanj- och påverkansarbete, gärna i frågor med internationell prägel
  • Erfarenhet av miljörelaterat arbete i annan organisation/myndighet
  • Erfarenhet från Jordens Vänner

Tjänsten är placerad på Jordens Vänners kansli i centrala Göteborg och då vi är en medlemsdriven organisation med många ideellt aktiva måste du vara beredd på att emellanåt arbeta kvällar och helger.
Jordens Vänner har kollektivavtal med Unionen.
Tjänstgöringsgraden är 100 % och inleds med 6 månaders provanställning.
Vi eftersträvar mångfald i våra arbetsgrupper och bland våra anställda så vi välkomnar alla sökande oavsett kön och könsidentitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariationer eller såväl etnisk som religiös tillhörighet.
Skicka din ansökan senast 2018-03-15 till: jobb@jordensvanner.se
Frågor om tjänsten: Kanslichef Sofia Hedström, 031-128042, sofia.hedstrom@jordensvanner.se 
Facklig kontakt: Unionens ordförande sofie.persson@jordensvanner.se

Scroll to Top