Jordens Vänner ställde kritiska frågor om miljömärkning till konsumentminister Per Bolund

Konsumentminister Per Bolund (MP)
Konsumentminister Per Bolund bjöd idag, 7 december, in till seminarium på Rosenbad om miljömärkningens framtid. Jordens Vänner representerades av Jöran Fagerlund, ansvarig för kommunikation och insamling på rikskansliet.

Titeln på programmet var ”Lätt att välja rätt – ett seminarium om miljömärkningens framtid”. Jordens Vänner valde dock en annan ingång och frågade om det inte är politikens roll att göra det svårt att välja fel. Varför ses det mest miljöskadliga som det normala och det mist miljöskadliga som något som skall märkas?
Är inte det rimliga att grunden är alla produkter som säljs i EU märks med en etikett med budskapet: ”Sämsta miljöprestanda • Vi kan inte garantera mänskliga rättigheter • Barnarbete kan inte uteslutas vid denna produkts tillkomst”? Det kanske inte är lika allvarligt som cigaretter så att hälften av förpackningens yta behöver täckas med informationen men runt 25 procent av framsidan kanske är rimligt.
Sedan kan de produkter som certifieras få en trevligare och mer positiv märkning som: ”bättre miljöprestanda än genomsnittet” eller ”inte lika miljöbelastande”.
Det är viktigt att miljömärkningen hänger samman med exempelvis EU:s avfallshierarki som slår fast att det viktigaste är att förebygga att avfall uppstår. Därför kan inga benämningar som signalerar ”bra” användas. Nyproducerade varor kan heller inte få en toppnotering i märkningen eftersom de skall reserveras för återanvända och återvunna produkter.

Det är ganska enkelt för regeringen att även skapa ekonomiska styrmedel genom att höja den generella momsen för alla varor till 26, 50, 100, 200 procent eller vad som krävs för att få folk att välja bort dåliga produkter och sedan sänka momsen till 25 procent för certifierade produkter och ännu mer för återvunna och avskaffa momsen helt på åkerbrukare produkter. Frågeställningarna möttes av applåder från den övriga publiken. Konsumentministern svarade att det nya momsdirektivet ger ökade möjligheter till styrning och att det troligtvis inte behövs så drastiska momssatser som 200 procent för att skapa ett förändrat konsumtionsmönster.
Sammanfattningsvis präglades seminariet av många positiva ansatser från flera håll och samtidigt en bristande insikt i stundens allvar och en avsaknad av förslag som ger en rättvis omställning av det ekonomiska systemet.

Hela seminariet kan ses nedan, om du har Flash installerat, eller på regeringens hemsida. Frågestunden är mot slutet.

Scroll to Top