CC Simoshace

Jordens Vänner stödjer de jordbävningsdrabbade i Nepal

Jordens Vänner stödjer sin systerorganisation Friends of the Earth Nepal i den drabbade situation landet befinner sig i på grund av den senaste tidens jordbävning och efterskalv.
Trots begränsade möjligheter till kontakt pekar de första rapporteringarna på att Friends of the Earth Nepals medarbetare överlevt jordbävningen. Nu samlar organisationen krafter för att på bästa sätt bidra i det akuta räddningsarbetet samt i den långsiktiga återrestaureringen av landet. I detta arbete är Friends of the Earth Nepals roll som påverkansorganisation väldigt viktig.
Friends of the Earth Nepals långsiktiga arbetet innebär att stärka landet, men också att stärka Nepals befolkning för att de själva ska kunna påverka politiker i beslut som rör uppbyggandet av en infrastruktur som är bättre rustad för att hantera katastrofer som denna.
Jordens Vänner ser behovet av att politiker och övriga beslutsfattare satsar på att bygga bostäder, skolor och kontor som på ett säkrare sätt kan stå emot jordbävningar och andra naturkatastrofer samt vidtar åtgärder som innebär att man undviker att bygga i sluttningar och där det finns risk för erosion och jordskred.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top