Jordens Vänner stödjer gruvdemonstrationen i Stockholm den 20 april

Lördag den 20 april ordnas en stor demonstration i Stockholm mot den pågående gruvboomen och regeringens nyss antagna mineralstrategi. Demonstrationen börjar kl 15, på Norra Bantorget, och kl 16 på Sergels Torg.

Sprid gärna inbjudan:
Vi inbjuder nu till en stor demonstration i Stockholm som riktar sig mot regeringens nyss antagna mineralstrategi och den gruvboom regeringen förespråkar. Vi vill ha en hållbar framtid med fast mark och rent vatten där vi värnar om natur och miljö, kommande generationers möjligheter att leva, hållbara näringar och ursprungsbefolkning.
En gruva är bland de miljöfarligaste verksamheter vi kan ägna oss åt. Det är en kortsiktig investering som lämnar efter sig ett sargat landskap, utarmade naturresurser och stora risker för den framtida vattenförsörjningen. Gruvexploateringen pågår över hela landet och motverkar en hållbar landsbygdsutveckling i både norr och söder. Det är ett hot som står mot långsiktig hushållning och hållbar ekonomisk utveckling. Ett hot mot ursprungsbefolkning och hållbara regioner. Ett hot mot våra gemensamma naturresurser och miljöns livsavgörande fortlevnad. Gruvboomen är ett mot vår och kommande generationers framtid. Vi kräver en radikal förändring av minerallagen. Vi kräver satsningar på återvinning och återanvändning framför nyupptag.
Målet är att få så många som möjligt att komma till Stockholm. Vi vill vara minst 500 personer, gärna 1000. Vi vill det ska finnas folk från alla drabbade områden, från söder till norr. Är vi tillräckligt många i ett stort tåg genom Stockholm kan inte politikerna blunda eller låtsas att de inte hör. Vi vill ha ungdomar, äldre, samer, bönder, turistföretagare, norrlänningar, stockholmare, skåningar och en oroad allmänhet i ett och samma demonstrationståg där vi visar att regeringen sitter ensamma med de multinationella exploateringsbolagen.
Vi har tyvärr inga möjligheter att finansiera varken resor eller boende. Vi räknar med att alla lokalt skrapar ihop pengar för att skicka busslaster till Stockholm.
När: 20 april kl 15
Var: Centrala Stockholm (Norra Bantorget, Sergels torg)
Vem: Än så länge Fältbiologerna, Urbergsgruppen och Jordens Vänner, men vi räknar med att alla ni som bryr er om en hållbar framtid utan gruvboom kommer. Det här vill ni inte missa!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top