Jordens Vänners Årsmöte 2014.

Jordens Vänner har i helgen 12-13 april 2014 hållit sitt nationella årsmöte. Representanter och delegater från lokalgrupper och regioner var närvarande. Resultatet av mötet var en ny styrelse och ett godkännande av en stadgeändring som förhoppningsvis tagit Jordens Vänner ett steg framåt i processen att få ett 90-konto.
Under lördagen låg diskussioner på schemat. Här utbyttes tankar om politiska inriktningar, ekonomi, stadgeändringar och fokusområden. I slutet av dagen hölls workshops om nya sätt att skapa folkrörelser och valturnén.
Söndagens fokus låg på att fatta beslut om alla de motioner och propositioner som diskuterats under lördagen samt årsplan och inte minst välja styrelse. I år tog årsmötet inte valberedningens förslag rakt av, som brukligt. Istället röstades varje enskild ledamot in individuellt.
Vi är nu glada att presentera Jordens Vänners styrelse för verksamhetsåret 2014:
Ordförande
Eddie Olsson
Ellie Cijvat
Kassörer
Patricia Eskinasy
Elin Strömberg Ausén
Ledamöter
Sophia Lövgren
Stefan Larsson
Jeanne Masimango
Isabella da Luz
Jenny Möller
Malin Alsing
Lars Igeland
Suppleanter
Per Nilsson
Jocke Kollgård
Nadim Hassen
Birgitta Hedström
Vi tackar alla som deltagit i Jordens Vänners årsmöte 2014!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top