Jordens Vänners kongress i Indonesien i full gång!

Jordens Vänner är en del av Friends of the Earth International, som har möte vartannat år. I år sker detta i Indonesien, 28 november – 2 december.
En av de främsta uppgifterna för mötet är den nya arbetsplanen för hur Friends of the Earth International ska bidra till systemförändring under 2016-2020. Mötet kommer att diskutera vilken roll makt och privilegier kring klass, ras och kön har i federationen och i kampen. vi kommer också att granska hur vi bygger rörelsen och vilka allianser som kan föra oss framåt.

Medlemmar kommer också att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. På internationella möten är det ett av de viktigaste utrymmena, och det kommer att prioriteras, liksom att göra mötet roligt och inspirerande!
Nya grupper har sökt medlemskap och en ny styrelse och ordförande ska väljas –  Jagoda Munic kommer att lämna ordföranderollen.
Scroll to Top