Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014

20140210_klimatriksdagenJordens Vänner deltar i Klimatriksdagen 2014 tillsammans med en mängd andra organisationer och nätverk.
Klimatriksdagen är en möjlighet för ett flertal organisationer att arbeta tillsammans kring klimatfrågan och därigenom påverka och sätta press på politikerna inför valet 2014.
Jordens Vänner bidrar med nio motioner från riksnivå och med en motion från lokalgruppen i Helsingborg. Tillsammans med lokalgruppen i Norrköping kommer Jordens Vänner ha en monter under Klimatriksdagen.

Jordens Vänners motioner
Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov
Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System – handel med utsläppsrätter
Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder
Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen
Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb
Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster
Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader
Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutveckling
Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart
Motion från lokalgruppen i Helsingborg
Transportslöseriet från EU
Läs mer
Alla motioner till Klimatriksdagen
Bobby Peek från Jordens Vänner Sydafrika välkomsttalar på Klimatriksdagen
Kontaktperson Jordens Vänner
Ellie Cijvat
Tel: 073-778 22 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top