Jordens Vänners nya styrelsemedlemmar


Lördagen den 18 januari hölls ett extra årsmöte med fyllnadsval till styrelsen, på grund av avgångar under året. Hur Jordens Vänner ska minska avgångar från styrelsen var fråga som diskuteras under mötet. Alla val gjordes fram till det ordinarie årsmötet den 12-13 april.


De beslut som togs var att efter avgångar tjänstgörande suppleanterna Ellie Cijvat, Kajsa Lindqvist och Stefan Larsson valdes till ordinarie ledamöter.  Två nya ordinarie styrelseledamöter valdes Janerose Alvers och Dan-Eric Archer.  Janerose har tidigare erfarenhet av bland annat feministiska- och migrationsfrågor och Dan-Eric av energi och hållbarhetsfrågor.
Stig Peterström och Lars Igeland valdes till nya suppleanter i styrelsen.  De har både under lång tid varit aktiva inom Jordens Vänner och haft förtroendeuppdrag. Två nya kassörer utsågs i styrelsen, Stefan Larsson och Dan-Eric Archer.
Efter avslutat årsmöte hölls en kort diskussion om tidigare och framtida aktiviteter, som omställningsturnén som varit under hösten. Den var ett bra sätt att nå ut och ledde till många intressanta diskussioner, möten och samarbeten. Turnén satte fokus på problemen med urbaniseringen och hur det drabbar både landsbygd och stad.  En fråga som Jordens Vänners planerar att arbeta vidare med och ta upp under Framtidskonferensen. Jordens Vänner kommer tillsammans med andra organisationer driva kampanjen Välj Rättvisa NU för att sätta fokus på miljö och rättvisefrågor under supervalåret.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top