Stöd MJV- köp ett klimattelegram!

Det behövs starkt folkligt engagemang för att stoppa den globala uppvärmningen och stå emot storföretagens falska lösningar på klimatproblemen.  Men resurser behövs!
Vi jobbar för en rättvisa grundad både på rättvisa mellan generationer, mellan Nord och Syd samt social rättvisa inom länder. Det sker i samarbete med Jordens Vänner i 76 andra länder, bonderörelsen Via Campesina och många andra folkrörelser i hela världen.
klimattelegram
Var med och stöd Miljöförbundet Jordens Vänner arbete för klimaträttvisa
>> Gå till formuläret och köp ett klimattelegram – till dig själv eller en kompis

Vi vill visa på att det finns lösningar redan nu som satsning på tåg och spårvägar istället för nya motorvägar. Solvärme, vindkraft och energisparande istället för miljöfarlig kärnkraft och fossilkraft. Att det behövs kollektiva satsningar för att främja goda lösningar med fjärrvärme och ombyggnad av miljonprogrammet. Det behövs en samhällsplanering som ger god service åt alla istället för externa köpcentra, en miljöomställning av industri och jordbruk som ger jobb, inte subventionering av de redan rikas ökade konsumtion som regeringen satsar på.
Tillsammans arbetar nu folkrörelser i hela världen för att motverka falska lösningar på klimatfrågan och arbeta för konstruktiva lösningar grundad på klimaträttvisa.
Var med och stöd Miljöförbundet Jordens Vänners arbete för klimaträttvisa!
>> Beställ ett telegram här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top