Justice is everybody’s business
Tillsammans med över 100 organisationer runt om i Europa kräver Jordens Vänner att EU inför en lag som tvingar företag att ta ansvar för sin klimatpåverkan, ta hänsyn till mänskliga rättigheter och följa Parisavtalet genom hela produktionskedjan.
Justice is everybody’s business

En EU-lag för människor och miljö

Runt om i Europa kämpar sedan en tid tillbaka ett stort antal fackliga och ideella organisationer under kampanjnamnet Justice is Everybody’s Business. Kampanjen syftar till att sprida information om samt påverka EU-politiker till att rösta igenom en lag som nu är under förhandling. Lagen, med namnet “The Corporate Sustainability Due Diligence Directive of the EU” (CSDDD), har potential att leverera verklig rättvisa genom att hålla stora företag juridiskt ansvariga för deras inverkan på mänskliga rättigheter, miljön och klimatet. Om den träder i kraft kan den:

  • Förebygga föroreningskatastrofer
  • Minska koldioxidutsläppen
  • Förplikta företag att tillämpa rättvisa arbetsvillkor
  • Förbättra dialogen inom och mot företag för att insistera på verksamhetsförändringar
  • Offentliggöra rättsfall för att öka allmänhetens medvetenhet
  • Kompensera (eng “remediation”) offer för företagsmissbruk

Vill du vara med?

  • Skriv under namninsamlingen. Närmare 100 000 organisationer och aktivister har redan skrivit under. Ju fler vi är som står bakom desto större än våra chanser att höras! 
  • Mejla Ebba Busch och Romina Pourmokhtari och kräv att de tar sitt ansvar.
  • Gå med i vår företagsmaktsgrupp. Skicka ett mail till foretagsmakt@jordensvanner.se så får du mer information! Du väljer själv hur mycket och på vilket sätt du vill engagera dig. Absolut inga förkunskaper krävs. Vi lär oss tillsammans och tar hjälp av kansliet och det internationella nätverket när det behövs.