Kampen för rättigheter i Guatemala

 

Ceiba kallas motsvarigheten till Jordens Vänner i Guatemala. De är precis som vi en miljö- och solidaritetsorganisation och medlem i Friends of the Earth International.

I övrigt arbetar de på liknande sätt som våra nuvarande partners i Latinamerika. De arbetar för närvarande inte med någon annan organisation i Sverige men med  andra organisationer från Belgien och Tyskland. De samarbetar också inom Jordens Vänner i Latinamerika.

Ceiba arbetar inom tre fokusområden och kopplas samman med:

* Matsuveränitet

o Agroekologi

o Ekonomiska grupper

o Ansvarsfull konsumtion

o Teknik

* Miljö, mark och territorium

o Megaprojekt såsom gruvor, vattenkraft, monokulturer och telefonbolag,

o Vattenfrågor

o Biodiversitet

* Hälsa

Det finns stora problem inom dessa områden i Guatemala där marginaliserade grupper förtrycks av nationella och internationella intressen i form av företag och regeringen. Problemen ser lite olika ut i olika områden. Fler övertramp av mänskliga rättigheter vad gäller skydd av territorium sker på grund av telefonbolag, gruvor och vattenkraft i nordvästra delarna av Guatemala. I de södra delarna där Ceiba också arbetar sker de flesta övertrampen på grund av monokulturer där man odlar socker eller palmolja för export. I båda fallen drabbas människor antingen genom att de blir förflyttade eller att de har svårt att fortsätta sitt uppehälle på grund av att de inte har vatten eller brukbar mark att odla på. Eller så får de svåra hälsoproblem på grund av föroreningar. Det finns ett stort problem med att människor som protesterar mot denna utveckling kriminaliseras, blir stämplade som ”terrorister” och fängslas. Allt för att hålla nere motståndet. Ceiba jobbar intensivt för att stötta dessa grupper vilka ofta är ursprungsbefolkningar eller andra marginaliserade grupper vars rättigheter inte respekteras.

Möjligheter
Ceiba arbetar med liknande målgrupper och med liknande metoder som flera av våra andra partners inom programmet och det finns därför stora möjligheter att skapa ett utbyte mellan våra partners vilket också är planen i det nuvarande femårs-projektet. Det är även positivt för vårt namn och internationella rykte, där ett samarbeta med två systerorganisationer, i två olika världsdelar, väger tungt. Ceibas fokusområden och projekt passar bra in i Jordens Vänners Internationella landgrabbing-program.

Läs mer om ursprungsbefolkningen och landgrabbing i Guatemala

 

Stöd Jordens Vänner
Scroll to Top