Kan en bank vara närodlad?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankens vd Lars-Erik Winberg framför kotoret i Roma. Samarbetsavtalet med Swedbank gör att Sparbanken Gotland måste använda Swedbanks logga. Helst skulle de vilja ha sin egen ek. Foto: Emil Schön
Det är nyårsdag och frostvitt på marken i Roma. Här har Sparbanken Gotland ett av sina fyra kontor på ön. Alla ligger minst två mil från Visby. Målgruppen är människor på landsbygden.
Publicerad i Miljötidningen 1/2012. Tema: Pengar

– Det är en närodlad princip kan man säga, om man nu skulle talat om mat. Vi har inget bankkontor i Visby, vi har våra bankomater här där människor lever. Ön har 58 000 invånare, hälften bor på landet. Man ska inte behöva ta bilen in till stan för att göra bankärenden, säger Lars-Erik Winberg, vd för Sparbanken Gotland när han låser upp dörren och bjuder in i värmen.
Inga aktieägare
Den första svenska sparbanken tillkom 1820. Toppåret 1928 fanns 498 stycken. Syftet var att obemedlade skulle ha en möjlighet att sätta in och spara pengar, så småningom även låna. Efterhand växte en särskild lagstiftning fram, Sparbankslagen. Juridiskt är en sparbank en stiftelse. Hälften av huvudmännen utses av banken och hälften är politiskt tillsatta från de kommuner där banken är verksam.
– Det betyder att vi inte har några aktieägare som är intresserade av vinst. Vi tar alla beslut lokalt och inga vinster hamnar i Europa eller Stockholm. Vinsten stannar här. Vi talar om kyrktornsprincipen. Allt det man ser när man står i kyrktornet och blickar ut ska vi känna till. Det betyder också att vi inte gör några utflykter och har intressen i Baltikum eller Ryssland. Vi arbetar lokalt och vi känner till vårt närområde, säger Lars-Erik Winberg.
Inga utflykter i Baltikum
Kyrktornsprincipen känns särskilt relevant på Gotland med sina rekordmånga kyrkor. Genom historien har det funnits ett 40-tal sparbanker på ön, inte lika många som kyrkorna, men något av ett svenskt rekord på området. Fram till 2004 fanns åtta kvar, men efter senaste fusionen 2010 återstår två. Sparbanken Gotland och den lilla sparbanken i När. Men även om Sparbanken Gotland för mindre än tio år sedan utgjordes av sju lokala banker är den fortfarande en av de mindre bland de runt 60 sparbanker som finns kvar i landet.
Banken har omkring 9 000 kunder och en omslutning på 1 850 miljoner. Intäkterna var 2010 på 17-18 miljoner och vinsten blev 800 000 kronor. För 2011 blir den större, fem-sex miljoner. Vinsten hamnar inte i någon aktieägares ficka och styrelsearvodena är i banksammanhang blygsamma. Ordföraden fick efter att ha närvarat på samtliga styrelsemöten ut maximala 30 000 kronor 2010. 2011 års vinst läggs till det egna kapitalet.
– Vi måste bygga upp en större buffert. Efter den finansiella krisen måste soliditeten öka och vi måste ha ett större eget kapital, förklarar Lars-Erik Winberg
Inga bonusar
Lars-Erik Winberg vill inte själv säga vad han tjänar, men några bonusar är det inte tal om. En titt i bankens årsredovisning avslöjar en månadslön på runt 40 000 kronor. Välbetalt ja, men långt från affärsbankernas mångmiljonbonusar.
Själva idén med sparbankerna är att de ska verka för lokal utveckling. På många orter är sparbankerna en stor bidragsgivare till idrotts- och kulturlivet. Sparbanken Gotland har sponsrat hembygdsföreningar och Stångaspelen, där tusentals idrottsmän gör upp i gutniska sportgrenar som frampärk, bakpärk och varpa. Lars-Erik Winberg pratar eftertänksamt när han försöker sätta fingret på bankens roll i lokalsamhället.
– För mig har banken blivit ett sätt att leva och utveckla det lokala i min närhet. Jag bor i Burs på sydöstra Gotland och jag är uppvuxen på en bondgård. Mina föräldrar var lantbrukare. Vi levde fyra generationer under samma tak. Gammelmormor var äldst. Vi lever så långt ifrån varandra idag, mellan generationerna. När jag växte upp var det ju ett kretslopp. Man hade egen mjölk och eget kött, egen skog, och avfallet tog man om hand på gården. Allting återanvändes. Tänk så mycket byggmaterial man kan återvinna. Mitt hus är från 1870, men det är byggt från tidigare hus.
Beroende av Swedbank
Men även om Sparbanken Gotland verkar lokalt, måste den förhålla sig till en global verklighet. Banken har liksom andra sparbanker ett samarbetsavtal med Swedbank för att få tillgång till Swedbanks datasystem och internetbank. Samarbetet gör att man som privatperson kan få kontokort, betala över internet och ta ut pengar via uttagsautomater.
Vilka risker tar ni som bank?
– Vi gör kreditförluster ibland, det är främst mindre företag som kan hamna i svårigheter och det är svårt att förutse hur ett nystartat företag ska gå. Men den typen av förluster är ganska begränsade. Det kan bli väldigt tokigt om man lånar ut för mycket. Vi höjer likviditeten nu och har ett eget kapital på drygt 60 miljoner. Det är för att stå emot en eventuell kris.
Banken har lånat in omkring 680 miljoner kronor, så man har bara täckning för en knapp tiondel i kassan.
Om alla vill ta ut sina pengar samtidigt så går det inte?
– Nej, men det räcker en bit.
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top