/Kandidater 2024
Liberalernas partistyrelse
Regeringen är den sämsta för klimatet i Sveriges historia. Liberalerna bär skuld för samarbetet med organiserade klimatförnekare och skulle när som helst kunna avbryta detta miljövidriga styre. Istället för att ta sitt ansvar väljer partistyrelsen med miljöminister Pourmokhtari i spetsen att greenwasha regeringens katastrofala politik, som både misslyckas med att nå miljömål och respektera mänskliga rättigheter.
Kandidater 2024

Aldrig i modern historia har Sverige haft en så klimatskadlig regering som nu. Regeringen – inklusive Liberalerna – river upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts för klimatet. Med stöd av SD har de bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen och minskat anslagen till naturvård. De har dessutom gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med miljöfrågor, såsom SMHI och Naturvårdsverket. Samtidigt öppnar regeringen upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och verkar för än mer storskalig exploatering av skog och mark. Inte sällan sker exploateringen i Sápmi i strid med samers rättigheter som urfolk. Alla dessa åtgärder går rakt emot forskningens rön och visar på en fullständig ignorans för klimatkrisen och artdöden.

Regeringens egna experter i Finanspolitiska rådet, Klimatpolitiska rådet och deras egen klimatutredning har samtliga påpekat att regeringens politik misslyckas med att nå klimatmålen. Trots detta fortsätter regeringen själva påstå att deras klimatpolitik är “effektiv”. Det är bakgrunden till att regeringen vann Svenska Greenwashpriset 2023. Mest greenwashing står sannolikt miljöminister Romina Pourmokhtari (L) – tillika ledamot i Liberalernas partistyrelse – för. Miljöministern har flera gånger fällts av Riksdagens konstitutionsutskott för olika typer av vilseledande påståenden.

Liberalerna gav många fina miljölöften inför valet 2022 – tredje bäst av alla riksdagspartier enligt Naturskyddsföreningens granskning – och satte upp flera röda linjer för att försvara mänskliga rättigheter. Efter valet valde partistyrelsen att ingå Tidöavtalet och sälja ut nästan alla sina gröna löften och röda linjer, gällande allt från klimat och samers rättigheter till bistånd och angiverilagar. Därmed blev glappet mellan ord och handling i miljöpolitiken större för Liberalerna än något annat parti. 

Som miljöminister hyllade Romina Pourmokhtari 2023 EU:s nya förslag om en restaureringslag för naturen – ett halvår senare var Pourmokhtaris egen regering avgörande i att stoppa lagen. På en pressträff 2024 menade Pourmokhtari och andra ministrar att regeringen skulle skärpa havspolitiken, vilket gav fina rubriker och beröm i EU-valrörelsen – men när de officiella förslagen publicerades saknades de åtgärder regeringen utlovat. Efter EU-valet offentliggjorde regeringen en stora nedskärningar på Havs- och vattenmyndigheten, ett dubbelspel som även facket kritiserat.

Som representant för regeringen och Liberalerna hävdar Romina Pourmokhtari att hon inte längre har klimatångest eftersom hon nu är med och “driver igenom förändringarna som krävs”. I verkligheten missar Sverige samtliga sina klimatmål medan det är långt kvar för att nå de officiella miljömålen, antagna av en enhällig riksdag. Som Klimatpolitiska rådet konstaterar försvagar regeringen aktivt befintliga styrmedel utan några konkreta planer på hur dessa ska ersättas, vilket ökar utsläppen och skjuter problemen på framtiden. Romina Pourmokhtari har därmed svikit sitt löfte att “packa väskan och gå” ifall utsläppen ökar. Själv hävdar miljöministern att regeringens handlingsplan ”skapar förutsättningar för att nå Sveriges klimatmål”, ett påstående som forskare konstaterar är både missvisande och osakligt. Efter kritiken tvingades ministern slutligen backa från sitt uttalande.

Liberalerna har svikit löfte på löfte och verkar fast beslutna att fortsätta SD-samarbetet – hur illa läget än blir för miljön och de mänskliga rättigheterna. Inte ens SD:s trollfabriker, som spridit desinformation och propaganda med en av USA:s mest ökända nazister som öppet hyllar Hitler och vill rensa USA på judar, har fått Liberalerna att bryta samarbetet. Istället fortsätter partiets systematiska greenwashing.

Tycker du att Liberalerna förtjänar årets greenwashpris?