Kanindé i Brasilien

 

Där urfolk finns kvar finns regnskogen kvar. Genom territorieskydd, skogsvård, organisering, kapacitetsutveckling och politiskt påverkansarbete stödjer Kanindé urfolksorganisationerna i Amazonas i kampen för sina rättigheter och sin mark i Bolsonaros Brasilien.

Från Kanindés InstagramkontoFoto: @kanindebrazil på Instagram

Bakgrund

Ursprungsbefolkningen står i frontlinjen i försvaret av regnskogen i brasilianska Amazonas. Utsattheten är mycket hög, något som bara förvärrats sedan Jair Bolsonaro tog makten i Brasilien 2019. Skövlingen av Amazonas ökar för varje år, ofta till förmån för boskapsuppfödning och sojaodlingar till den globala köttindustrin. Att exploateringen sker olagligt och att de människor som lever i och av skogen tvingas bort från sina hem – eller mördas när de kämpar emot – ignoreras eller uppmuntras av den brasilianska makteliten. 

Verksamhet

Kanindé grundades 1992 för att stödja Uru-eu-wau-wau-folket i deras kamp för ett eget territorium. Idag når Kanindé 21 olika grupper i de fem delstaterna Rondonia, Mato Grosso, Amazonas, Pará och Roraima i Amazonasregionen. Kanindé samarbetar med ursprungsfolkens organisationer och med FUNAI, den federala myndigheten för ursprungsfolk i Brasilien. Kanindé arbetar med workshops, utbildningar, juridiskt stöd och kvinnoorganisering. En annan verksamhet är ekologisk lokal produktion av mat för att öka matsäkerheten och matsuveräniteten och generera inkomster till byarna. 

Jordens Vänner och Kanindé

Jordens Vänners stödjer de projekt som Kanindé driver tillsammans med urfolksgruppen Uru-eu-wau-wau. Delstaten Rondonia, där detta arbete sker, är en av Brasiliens mest avskogade stater. Uru-eu-wau-waus kämpar dagligen med att försvara de territorier de har laglig rätt till, områden som är kända som nyckelområden för biologisk mångfald.

Arbetet som Jordens Vänner stödjer går ut på:

  • Skydd av territorier
  • Hållbar förvaltning och matproduktion
  • Jämställdhet och kvinnoorganisering
  • Kommunikation och opinionsbildning
  • Säkerhet
Scroll to Top