/Kanindé
Urfolk på frontlinjen för regnskogens överlevnad
Där urfolk finns kvar finns regnskogen kvar. Våra partners i Amazonas lever med konstanta hot och trakasserier men står ändå på frontlinjen i kampen för regnskogens, och planetens, överlevnad.
Kanindé

Bakgrund

Skövlingen av Amazonas har ökat under många år men de senaste åren har situationen drastiskt förvärrats. Fyra år med Jair Bolsonaros som president har kraftigt försvagat både Brasiliens ekosystem och skyddet av mänskliga rättigheter. Myndigheter som fanns på plats för att förhindra illegal skövling och land-grabbing har lagts ner och viktiga miljölagar har demonterats. Samtidigt har regnskogskövlingen slagit nya rekord, växthusutsläppen ökat och lokala konflikter blossat upp. Stora internationella jordbruksföretag har tillåtits exploatera Brasiliens naturresurser utan hänsyn till mänskliga rättigheter eller miljö. Många av de övergrepp som begås på både människor och miljö är direkt kopplade till europeiska företag. 

Urfolk – aktivister på frontlinjen

Delstaten Rondonia i västra Brasilien är en av landets mest avskogade stater. Majoriteten av regnskogen som finns kvar står på urfolks territorium. Genom att patrullera enorma arealer och dokumentera illegal skövling lyckas urfolksgrupper skydda stora delar av regnskogen, med livet som insats. Uru-eu-wau-wau-folket är ett av 385 urfolk i Amazonas. Fram till 1981 levde de helt isolerade från omvärlden och har sedan dess levt under olika former av hot från det omgivande samhället. Trots det kämpar de dagligen med att försvara de territorier de har laglig rätt till, områden som är kända nyckelområden för biologisk mångfald.

Verksamhet

Kanindé grundades 1992 för att stödja Uru-eu-wau-wau-folket i deras kamp för eget territorium. Idag, över 20 år senare, når Kanindé 21 olika urfolksgrupper i de fem delstaterna Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pará och Roraima. Genom samarbetet med Kanindé är Jordens Vänner den enda svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för skydd av regnskog och mänskliga rättigheter i Rondonia.

Med ditt bidrag kan Kanindé:

  • Driva juridiska processer för att utkräva rättigheter och finansiera utrustning för att dokumentera skövlingen
  • Stötta lokala ungdomsverksamheter och kvinnogrupper
  • Tillsammans med urfolksgruppernas egna organisationer försvara både sina rättigheter och miljöintressen.
  • Genomföra utbildningar i lagstiftning, skogsvård och politisk påverkan
  • Ta fram rapporter och analyser om miljöpåverkan och mänskliga rättigheter.
  • Stötta omställningen till lokal produktion av mat för att öka matsuveräniteten och generera inkomster till byarna. 
  • Genom workshops med deltagande med metoder arbeta för en framtid där urfolksgruppernas rätt till sin historiska mark, kultur och traditioner respekteras av majoritetssamhället.