Kärnavfallsfonden kan sakna 30 miljarder

Förra veckan skulle en utredning som föreslår större ekonomiskt ansvar för kärnkraftsbolagen för slutförvaret av avfallet presenterats för regeringen. Utredningen sköts fram ett år. Samtidigt avslöjades att det kan fattas så mycket som 30 miljarder i kärnavfallsfonden som ska finansiera slutförvaret. 
Det är Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden, som fått i uppdrag att se över den långsiktiga finansieringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Anledningen är att det finns oro för att verksamheten är underfinansierad.
Fattas 30 miljarder
Ett delbetänkande skulle presenterats för regeringen den 31 maj. Men i det betänkandet låg en uträkning som visar att dagens 2 öre per kilowattimme el, skulle behöva höjas till 6 öre per kilowattimme el för att täcka ett förväntat gap på så mycket som 30 miljarder kronor. Det skulle innebära en fördyrning av kärnkraften om den i högre grad skulle bära sina egna kostnader. Detta enligt en presentation från Kärnavfallsfonden om finansieringen av slutförvaret.
Nu har regeringen i sista stund get SSM ett års förlängning att arbeta med utredningen. 31 maj 2013 ska den vara klar.
Länk till Kärnavfallsfondens presentation av underfinansieringen gjord av Daniel Barr, vice ordförande i Kärnavfallsfonden och avdelningschef vid Riksgälden.
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top