Kärnavfallsprocessen förlängs med ett halvår

Strålsäkerhetsmyndigheten behöver mer tid på sig att granska SKB AB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Nu förlängs kompletteringsfasen från april till november nästa år.
 
 
 
Foto: Arenamontanus

 
Forsmark, tänkt plats för slutförvaret.
Miljödomstolen har beslutat att förlänga kompletteringsfasen i processen kring SKB AB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Sista datum för att komma in med kompletteringar har förlängts från 16 april 2012 till 1 november 2012. Kungörelsen räknas med att äga rum oktober – november 2013.
Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som begärt en förlängning, vilket SKB inte motsatt sig, enligt miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Ansökan lämnades in den 16 mars 2011 av SKB AB. Ansökningarna gäller”… dels ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, dels en anläggning i Oskarshamn där bränslet kapslas in inför deponering”, enligt KBS-3-metoden. Strålsäkerhetsmyndigheten ska pröva ansökan enligt kärntekniklagen och miljödomstolen (Nacka tingsrätt) ska pröva den enligt miljöbalken.
Miljödomstolen lägger ut information på sin hemsida, men där är informationen svårtillgänglig för den oinsatte. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas har därför tagit sig för att lägga upp länkar och göra en sökhjälp till den över 9.000 sidor långa ansökan.  Det finns även möjlighet att via Milkas, prenumerera på aktbilagor i processen, efterhand som nya akter kommer in.
– Jag frågade ansvarig person på miljödomstolen i nacka och enligt honom har man inte möjlighet att erbjuda den tjänsten till mer än ett fåtal personer. Det här är ett sätt att göra materialet tillgängligt, säger Miles Goldstick, på Milkas.
Emil Schön
Domstolens aktsida: www.nackatingsratt.domstol.se/Om-oss-/Sida-med-stora-filer/
Milkas sökhjälp till ansökan: nonuclear.se/kbs3
Milkas prenumerationstjänst på aktbilagor: nonuclear.se/m1333

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top