Genom satsningen på vårt projekt ”Klimat för alla!” arbetar Jordens Vänner genom informatörsverksamheten med att nå ut med klimatfrågan till unga nyanlända i Göteborg. Genom att aktivt anpassa vårt föreläsnings– och workshopmaterial till lätt svenska samt översätta svårförklarliga ord till igenkännliga storspråk har vi lyckats skapa ett forum där det är lättare för unga med olika bakgrunder och förkunskaper att ta del av kunskap och verktyg kring klimatomställning. På längre sikt syftar projektet ”Klimat för alla” till att tillgängliggöra informatörsskapet för unga nyanlända, bredda vår rörelse och sprida klimatentusiasm!

För att boka en workshop eller veta mer om projektet, hör av dig till workshop@jordensvanner.se eller telefon 031-12 80 42.

Läs mer om vårt projekt Klimat för alla!

Ladda ner flyern som pdf

Projektet finansierades under 2013-2015 av Allmänna Arvsfonden och fortsätter nu i Jordens Vänners egen regi.