fbpx

Klimat för alla!

Genom satsningen på vårt projekt ”Klimat för alla!” arbetar Jordens Vänner genom informatörsverksamheten med att nå ut med klimatfrågan till unga nyanlända i Göteborg.

Genom att aktivt anpassa vårt föreläsnings– och workshopmaterial till lättare svenska samt översätta svårförklarliga ord till igenkännliga storspråk har vi lyckats skapa ett forum där det är lättare för unga med olika bakgrunder och förkunskaper att ta del av kunskap och verktyg kring klimatomställning. På längre sikt syftar verksamheten ”Klimat för alla” till att tillgängliggöra informatörsskapet, bredda vår rörelse och sprida klimatentusiasm!

För att boka en workshop eller veta mer om projektet, hör av dig till workshop@jordensvanner.se eller telefon 031-12 18 08.

Läs mer om vårt projekt Klimat för alla
Projektet finansierades under 2013-2015 av Allmänna Arvsfonden och fortsätter nu i Jordens Vänners egen regi.

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top