Klimat för alla!


Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 3 2015.
Varför var det bara vita medelklassungdomar på Jordens Vänners aktiviteter? Borde det inte finnas fler grupper som är intresserade? ”Klimat för alla!” är ett nytt spännande projekt som ger svaret på de frågorna.
Klimat för alla! är ett projekt inom Jordens Vänners utåtriktade informationsverksamhet, med fokus på klimatfrågan. Projektet finansieras av Arvsfonden under tre år och detta är sista året. Klimat för alla! kom till strax efter att informatörsverksamheten startades 2009.
– Det blev då tydligt att de unga som föreläste eller som var med under föreläsningarna och andra aktiviteter främst tillhörde en vit medelklass. Var det bara de som var intresserade? Eller föreläste vi bara på ett sätt? berättar projektledare Amina-Bahja Ekman.
Man gjorde en analys och såg att även andra ideella organisationer bestod till stor del av homogena grupper. Här föddes idén till Klimat för alla!, ett projekt som skulle vända sig till unga, framför allt nyanlända, vilken är den grupp som är minst representerad inom miljörörelsen.
– Rent praktiskt har vi en grupp unga som är aktiva informatörer. De föreläser i skolor och pratar om klimatfrågan. Genom att börja vara ute i särskilda klasser, språkintroduktionsklasser, och även hos organisationer där unga nyanlända finns har vi nått nya grupper unga som vanligen inte nås av miljörörelsen. Vi har skapat en dialogverksamhet och en mötesplats, genom Klimat för alla! kan de träffa andra intresserade och lära sig mer om klimatfrågan. Resultatet är att unga personer som varit med under föreläsningarna nu föreläser själva, och en cirkelrörelse skapas.
– Den största förhoppningen är att skapa en plats där fler bakgrunder, kunskaper och erfarenheter ska mötas. Att visa att har man ett miljö- och solidaritetsintresse, så är vår organisation rätt för dem. Alla har lika mycket inflytande och påverkan, särsklit kring klimaträttvisa där kollektiva lösningar är viktiga, förklarar Amina-Bahja vidare.
Genom att nå denna grupp har engagemanget även nått andra grupper, som äldre personer som är intresserade av samma typ av frågor. Detta är också i förlängningen projektets mål, att nå fler nya människor som förhoppningvis ska upptäcka att miljörörelsen inte är en så homogen grupp som man tidigare trott.
Utöver föreläsningar ordnas också sociala möten, i olika grupper, för de som är informatörer och de som bara är intresserade.
Nu i sommar ordandes dessutom Klimatfestivalen, en idé som kom från en grupp unga som ville göra något mer än bara föreläsa. Festivalen kombinerade klimatkunskap med musik och kultur, med fokus på de stadsdelar där deltagarna bor, exempelvis Angered. Det blev allt från poetry slam, ansiktsmålning, klimatworkshop, lär dig cykla och tipsrunda till karneval och dans.
– Ju mer jag jobbar med detta desto tydligare blir det för mig varför jag gör det. Att få se att de som inte vanligtvis gör sig hörda får komma till tals, det är häftigt. Och jag får träffa så härliga personer, som lär mig mycket varje dag, avslutar Amina-Bahja entusiastiskt.
 


Safoat Nawlo, är 20 år gammal och kommer från Syrien. Det är nu ungefär ett år sedan han kom till Sverige och just nu bor han i Majorna i Göteborg. Han läser svenska på Angereds gymnasium och kan även flera andra språk; arabiska, engelska, ryska, ukrainska och lite franska.
– När jag kom hit till Sverige hade jag det svårt att anpassa mig till samhället och träffa svenskar och prata med dem, berättar Safoat.
– Så när jag fick reda på att det fanns en organisation som jobbar med nyanlända ungdomar och de hade en aktivitet som var ett besök till Jordens Vänner ville jag gärna vara med.
Safoat ville först och främst vara med på aktiviteten för att träffa nya människor, men han var samtidigt intresserad av att veta mer om klimatförändringar. När han väl var där upptäckte han atttemat var väldigt intressant och att han ville veta mer. Steget var sedan inte långt till att gå utbildningen för att bli informatör för Jordens Vänner.
– Det bästa med att jobba med detta är att lära ut saker till mig och andra. Man känner sig glad när man hjälper någon att utveckla sig. En annan sak som jag tycker är bra med föreningen är att man får hjälp att bygga upp sitt självförtroende och kunna stå på egna ben.
Han är inte säker på vad han skulle vilja utveckla med sitt arbete i projektet. Under sommaren har han varit med och planerat för Klimatfestivalen i Angered. Det var första gången festivalen hölls och Safoat tror att den var ett väldigt bra sätt att nå ut med Jordens Vänners budskap till fler människor.
– Jag vill tacka Jordens Vänner för deras hjälp, de hjälpte mig på flera sätt, att förstärka mitt självförtroende, träffa nya kompisar, förbättra min svenska, lära mig om klimatförändringar. Och att få en chans att kunna ha den här glädjekänslan när man hjälper någon, säger han till sist.
Text: Karin Didring

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top