Klimaträttvisa och energi

Klimatkrisen är inte rättvis. Att polarisen smälter, stormarna ökar och den biologiska mångfalden minskar är inte något som får konsekvenser i en avlägsen framtid – det påverkar människor, djur och natur redan idag. För att åstadkomma förändring behöver vi en systemförändring som är både socialt rättvis och ekologiskt hållbar. 

Vad är klimaträttvisa?

Visste du att världens rikaste 10 procent står för över hälften av alla utsläpp? Och att den rikaste procenten släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning tillsammans? Ändå är det de som släpper ut minst som drabbas allra hårdast av klimatkrisen.

Dagens situation är varken hållbar eller rättvis. Sedan 1988 är 100 företag ansvariga för 71 procent av de globala växthusgasutsläppen. Klimatkrisen berövar den stora majoriteten av världens befolkning rätten till självbestämmande, ekonomisk frihet och ett gott liv, samtidigt som en liten elit tjänar pengar på krisen och motarbetar förändring.

Klimatfrågan går inte att frånkoppla sociala orättvisor. Kolonialism, rasism och ojämställdhet är grunden för det socialt- och ekologiskt ohållbara system vi lever i idag.

Vårt arbete går ut på att ta tillbaka makten och bygga ett hållbart samhälle från grunden som gynnar oss alla, överallt. För att göra detta måste vi prata om klimatfrågan som en rättvisefråga.

Läs mer om hur vi åstadkommer klimaträttvisa här

Ett hållbart energisystem

Jordens Vänner vill se en avveckling av både kärnkraften och Sveriges beroende av fossil energi. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar energi, och vi menar att det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar energi på knappt 12 år.

Kravet på att ställa om energisystemet till 100 procent förnybart till 2050 är förrädiskt eftersom det förskjuter våra tidshorisonter och ger oss ett skenbart utrymme att fortsätta släppa ut koldioxid från förbränning av fossila bränslen idag. Det finns inget sådant utrymme, istället måste vi övergå till 100 procent förnybar energi skyndsamt och samtidigt satsa på att stärka planetens förmåga att minska mängden koldioxid i atmosfären.

Läs mer om energi här

Engagera dig!

Du kan  bidra till vårt klimatarbete på en mängd olika sätt! Engagera dig i vårt klimatutskott eller bli klimatinformatör. Är du mellan 15-25 kan du bli changemaker. Kontakta aktivism@jordensvanner.se och få hjälp att hitta rätt grupp och fråga för just dig!

Har du frågor?

För mer information om klimatfrågor kontakta klimatutskottet på mail klimat@jordensvanner.se
För mer information om energifrågor kontakta energiutskottet på mail energi@jordensvanner.se

Scroll to Top