Klimaträttvisa i Mozambique

Justiçia Ambiental (JA!) stödjer marginaliserade landsbygdssamhällen drabbade av den globala  kol- och gasindustrins utbredning i Mozambique. Genom sitt arbete kämpar JA! för att stärka civilsamhällets röster i ett land där möjligheterna till politiskt inflytande på landsbygden är nästan obefintlig.

Klimaträttvisa och gasindustrin i Mozambique
Foto: friendsoftheearth.uk

Bakgrund

Det senaste årets upptrappade våld i Mozambique är kopplat till utvinningen av den gas som hittades i landet 2010. Landet är rikt på naturtillgångar och efterfrågan på stora arealer för gruvdrift, storskaliga jordbruk, plantager och megadammar ökar ständigt. Dessutom uppmuntrar regeringen exploateringen i den ekonomiska utvecklingens namn. Sedan flera år tillbaka har människor tvångsförflyttas och lämnas utan försörjning och hem. Samtidigt är landet svårt drabbat av klimatförändringar i form av t.ex. svåra cykloner. 

Verksamhet

Justiçia Ambiental startade upp 2004 och är liksom Jordens Vänner en del av det globala nätverket Friends of the Earth International. JA! arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning om de negativa konsekvenserna av de utländska storföretagens investeringar i Mozambique. De erbjuder också drabbade samhällen resurser och kunskap att kunna hävda sina rättigheter mot företag och myndigheter.

Under senare år har JA! jobbat med att synliggöra gasbolaget Totals hänsynslösa exploatering och brott mot mänskliga rättigheter i provinsen Cabo Delgado. De har även besökt Sverige för att uppmärksamma att de svenska AP-fonderna investerar i många företag som är inblandade i gasprojekten.

Jordens Vänner och Justiçia Ambiental

Med Jordens Vänners stöd arbetar Justiçia Ambiental i två jordbrukarsamhällen i södra Mozambique med att skydda småskaliga bönders rätt till mark för försörjning. I området är konsekvenserna av gas- och gruvindustrin allvarliga. Arbetet handlar om att stärka lokalbefolkningens mobilisering och organisering i kampen mot landgrabbing, storskaliga plantage och företags övergrepp. Verksamheten är också inriktad mot skydd av biologisk mångfald, hållbara familjejordbruk och agroekologi. Dessutom arbetar JA! med feministisk organisering och att lyfta kvinnliga jordbrukares roll.

Klimaträttvisa och gasutvinning i Mozambique
Foto: Friends of the Earth
Scroll to Top