Koldioxidkrediter till indiskt skandalkraftverk

FN:s system för handel med utsläppsrätter, så kallade koldioxidkrediter, åkte på ett nytt bakslag samtidigt som toppmötet i Durban inleddes. Det är tidningen The Ecologist som granskat världens största kolkraftverk som ingår i systemet.
Sasan thermal power plant i Madhya Pradesh genererar utsläppsrätter enligt CDM, Clean Development Mechanism. Men när The Ecologist undersökte kraftverket visade det sig att det bröt mot flera av FN:s kriterier att det aldrig borde fått ingå i systemet. Vid bygget av kraftverket tvångsförflyttades befolkningen i fem byar och stora ytor skog ska kalhuggas.
– Ingen frågade oss, sager Ram Lakhan, invånare i en av de nu förstörda byarna. Godkännandet kom från byöverhuvuden, men invånarna fick aldrig något att säga till om. Löften om jobb till de som förlorade sin mark har inte heller infriats.
Ingen additionalitet i projektet
Projektet anklagas också för att inte uppfylla kriterierna för additionalitet, eftersom indiska regler redan ställer höga utsläppskrav på den här typen av megaprojekt. Det vill säga att den förbättring som ges krediter för, skulle ha skett ändå, även uten krediter. För att tillgodose kraftverkets behov ska nu en gruva öppnas i Moher och ytterligare människor kommer att tvingas bort och ett artrikt skogsområde förstöras.
Största kolkraftverket med CDM-krediter
Sasanverket ägs av Indiska storföretaget Reliance Power och är det största kolkraftverket i världen hittills att ingå i FN:s CDM-system. Tanken med CDM är att projekt i syd ska få tillgång till teknik från nord som sänker utsläppen, och för detta får man krediter enligt FN:s handelssystem. Sättet att räkna ut utsläppsbesparingar vid kolkraftverk I CDM-projekt har kunnat missbrukas och förra veckan stoppade styrelsen för CDM-systemet metoden som använts hittills med omedelbar verkan. Nu ska ett nytt beräkningssätt tas fram.
Emil Schön
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top