Kommentar på IPCC rapporten: Lämna de fossila bränslena i marken!

Jordens Vänner kommenterar IPCC rapporten:
Lämna de fossila bränslena i marken!

– När IPCC, FN:s klimatpanel nu lägger fram sin första delrapport är budskapet tydligt: Sluta med det fossila bränsleberoendet. Ställ om samhällena för att drastiskt minska utsläppen. Ett självklart steg för Sveriges politiker borde vara att säga definitivt nej till ny fossilutvinning, t ex på Gotland och i Arktis, säger Rebecka Hallencreutz, ordförande i Jordens Vänner.

Den samlade vetenskapen visar återigen med största tydlighet: Klimatförändringarna pågår redan. En temperaturhöjning med två grader skulle ha katastrofala följder för miljontals människor, som följd av mer extrema väderförhållanden, minskade skördar och problem med vattenförsörjningen.
Trots detta sker världen över fortsatta satsningar på fossila energilösningar. Hundratals miljarder dollar ges i skattefinansierade bidrag till fossila bränslen. Det borras efter olja, skiffergas utvinns med hjälp av fracking, det investeras i kolkraftverk. Sverige är inte fritt från ansvar. Vattenfall satsar på kol Tyskland, tillstånd ges för provborrningar efter skiffergas på flera ställen i Sverige och nu senast efter olja på Gotland. Sverige har inte heller tagit avstånd från oljeutvinningen i Arktis.
Jordens Vänner vill se en omställning till ett demokratiskt styrt decentraliserat hållbart energisystem. Många nya och gamla rörelser vill samma sak. Folkomröstningsresultatet för kommunalisering av energin i Hamburg är en inspiration för oss. Protester mot utvinning av eller användning av fossila bränslen sker till exempel i Kanada, Tyskland, England och i Nordnorge och Ryssland. De fossila bränslena måste lämnas i marken!
Kontakt:
Rebecka Hallencreutz, ordförande Jordens Vänner, 0739 799 585
Ellie Cijvat, sammankallande klimatutskott, 073 778 2242
Noter:
1. Bidragen till fossila bränslena olja, gas och kol uppskattades till 409 miljarder dollar år 2010. Att avskaffa dessa bidrag skulle kunna ge en utsläppsminskning av 50 % av det som forskarna anser att vi måste minska utsläppen med. http://www.businessweek.com/articles/2012-10-21/when-it-comes-to-government-subsidies-dirty-energy-still-cleans-up

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top