Kommentar: Sverige och EU medskyldiga till klimathaveriet

– Sverige och EU är medskyldiga till haveriet i klimatförhandlingarna. Nu behövs en ny strategi: Att verkligen gå före, minska utsläppen och höja klimatbiståndet reellt. Det säger Lars Igeland i Jordens Vänner i en kommentar.
Den svenska regeringen har åter hamnat på fel sida i spelet mellan rika och fattiga länder. Lena Ek (läs Anders Borg) ville inte ens skjuta till utlovat extra klimatbistånd, och EU tillsammans med USA ställde sig emot önationeras krav på resurser för att klara sin överlevnad när havet stiger.

-Det är absurt att Sverige fortsätter att skryta om utsläppsminskningar man gjorde för 10 år sedan, och inte föreslår några nya reformer för verkliga utsläppsminskningar samtidigt som man köper sig fri genom osäkra CDM-projekt i fattiga länder.
Att Kyotoprotokollet förlängs har endast symboliskt värde. Det som beslutats nu innebär inte några nya utsläppsminskningar, och låser fast världen i 8 år av klimatpassivitet.
– Det finns inga tecken på att länderna globalt skall komma överens om bindande utsläppsminskningar som klarar 2-gradersmålet. Vi är på väg mot 4 grader. Nu är det ännu viktigare att kommuner, regioner, enstaka länder och grupper av stater själva går före och minskar utsläppen. De nordiska länderna bör t ex enas om att stoppa all vidare oljeprospektering i Arktis. Sverige som ordförande i Arktiska rådet kan och måste ta detta initiativ.
Jordens Vänner arbetar för omställningsplaner som kan ge jobb och tydliga utsläppsminskningar i Sverige. Bl a föreslår vi stopp för externa köpcentra, Förbifart Stockholm och nya motorvägar. Resurserna ska istället satsas på en utbyggd och billig kollektivtrafik, på energieffektiviseringar i miljonprogrammen, på närproducerad ekologisk mat och på omställning av industrin.
Kontakt Lars Igeland 073 8203034

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top