Köpenhamn: Stöd klimatdemonstranternas krav på skadestånd

Polisens massarrestering av 918 oskyldiga mænniskor under 12 december demonstrationen vid klimattoppmötet i december 2009 är oacceptabel. Det gör demonstrationsrätten helt godtycklig. Det innebär att Danmark blivit internationellt ledande i att polisiärt ingripa mot demonstrationer.

250 av de massarresterade ställer nu polisen till ansvar inför rätten. Den pågående rättegången har visat att alla som klagat är oskyldiga. Den har också visat att polisen hemlighåller också i efterhand sina planer för ingripande mot 12 december demonstrationen. Det gör rättegången till en demokratisk skandal av internationell betydelse. När demonstrationsrätten prövas i domstol måste polisens planer redovisas för att rättvisa ska kunna skipas. Vi uppmanar till internationella protester till stöd för de oskyldiga demonstranternas krav på skadestånd.
Udtalelse fra det stiftende møde for Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig
Omstilling GNBO (GNBO har rod i Klimaforum-09, græsrøddernes alternativ til klimatopmødet COP 15):
Politiets massearrestation af 918 uskyldige mennesker ved den store demonstration 12. december 2009 – under klimatopmødet – er uacceptabelt. Retten til at demonstrere er gjort usikker gennem vilkårlig magtudøvelse. Og det indebærer at Danmark leder internationalt i politiaktioner mod demonstrationer.
250 af de arresterede har nu stemt politiet, og retten er kommet frem til at de alle er uskyldige. Det har også vist sig at politiet, selv nu 5 måneder efter, hemmeligholder de i forvejen lagte planer for, hvordan det skulle agere i demonstrationen 12. december. Det gør rettergangen til en demokratisk skandale af international betydning. Når retten til at demonstrere bliver prøvet i domstolen, er det klart at politiet skal redegøre for deres håndtering af sagen, altså også den planlægning der førte til arrestation af uskyldige demonstranter, hvis retfærdighed skal holdes i hævd.
Vi opfordrer til internationale protester til støtte for de uskyldige demonstranters ret til skadeserstatning.
København, 21. maj – 2010
Skriv under här::
http://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=da formkey=dEVSei1KWVoyQVVpbnJZM1lCT01DdWc6MQ
(Endorsed by the founding meeting for Grassroots Network for Sustainable
Transition/ Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling, (GNBO) rooted
in Klimaforum09, grassroots alternative to the UN Climate Summit COP 15).

Scroll to Top