Kött

En snabbt växande medelklass över världen ger ökad efterfrågan på kött. I Sverige idag är kött dessutom billigare i förhållande till andra varor, än vad det varit tidigare. 

Kött är den matvara som ger upphov till störst klimatpåverkan i och med de utsläpp produktionen orsakar. 

Det beror på: Biologiska processer i jordbruket producerar lustgas och metangas som bidrar till växthuseffekten.

Djuren behöver själva äta, och att producera djurfoder tar upp mycket odlingsmark. Så mycket som en tredjedel av världens odlingsbara yta används idag till foder – mark som mer resurseffektivt hade kunnats användas för vegetarisk föda. 

Brasilien är världens största nötköttsexportör, och världens näst största sojaproducent. 

Så här kan det gå till: 

Nötboskap betar på cerradon, Brasiliens savann, som även lämpar sig för sojaodling.

Sojaodlare köper marken av boskapsuppfödarna och omvandlar den till sojafält. 

Boskapsuppfödarna förflyttar sig då närmare mot eller djupare in i Amazonas där ny mark köps billigt eller beslagtas. 

Därefter huggs skogen ner för att ge plats åt ny betesmark. 

Enligt detta scenario innebär alltså fler sojafält ökad expansion av boskapskötsel i Amazonas och därmed ökad skövling av regnskogen. 

Den storskaliga skövlingen av regnskog utrotar arter och förstör ekosystem. 

Regnskogen binder dessutom koldioxid, som släpps ut i atmosfären när träden huggs ner.

När allt mer mark tas i anspråk för sojaproduktion drivs ursprungsbefolkning som tidigare varit bosatta på marken bort. Storföretagen ser marken som en outnyttjad resurs att tjäna pengar på. → Ursprungsbefolknings rätt till försörjning och kultur hotas.  → Ger upphov till konflikter mellan befolkningsgrupper. → Ökad migration till städerna och utbredd fattigdom  

I Sverige är vår utsläppsmängd av växthusgaser per person och år beräknad till 8 ton. För en hållbar och rättvis utsläppsmängd skulle denna nivå behöva sjunka till 2 ton per person och år. Att minska vår konsumtion av kött kan spela en betydande roll för att nå en sänkt utsläppsnivå.

AGERA

Sätt press på multinationella företag att ta ökad hänsyn till människor, djur och miljö längs med hela kedjan! Skriv tillexempel en insändare i din lokaltidning riktad till ett multiföretag eller en lokalpolitiker för att bilda opinion.

Om du vill äta kött, välj kött från svenskt naturbete för att minska trycket på amazonas. 

Du kan också börja fasa ut en köttmåltid i taget och ersätta den med en ny vegetarisk/vegansk rätt som lockar dig, för att minska din egen utsläppsmängd. Sök på exempelvis #whatveganseat, #veganlife och #veggie och låt dig inspireras!  

Scroll to Top