Lagändring i Brasilien för att kunna avverka mer regnskog i ursprungsfolkens territorier

Nedhuggen regnskog. Foto: Rafaela Gusmao Brasilien. Medan sojafälten och boskapsuppfödningen expanderar, hotas urfolkens och andra skyddade områden med lagförslaget PEC 215/00 .
Varje gång jag åker med Kanindé till ett urfolksterritorium möter vi en brinnande regnskog längst vägarna som antingen ska bli stora sojafält eller boskapsrancher. Kanindé är en organisation som jobbar med ursprungsbefolkningens rättigheter i den brasilianska delstaten Rondônia. Här omvandlas savanner till sojabönsodlingar och många hektar av regnskogen används för att ge plats till väldiga fält för boskapsuppfödning. Brasilien är världens näst största sojabönsproducent och världsledande i exporten av nötkött. Stora mängder soja exporteras till bland annat Sverige för användning som råvara för djurfoder. I och med ökningen av boskapsskötsel och sojaproduktionen, ökar även behovet av större landområden.
I takt med detta ökar hoten mot regnskogen och urfolksterritorium. Den 28 oktober annonserade den brasilianska regeringen att lagförslaget ( PEC ) 215/00 blev godkänt i lagrådet som består av 21 guvernörer. Förslaget föreslår att ansvaret för skyddet av urfolksterritorium överförs från den administrativa makten till den lagstiftande makten. Det kommer att innebära att den federala regeringen förlorar sin självbestämmanderätt för att skydda och avgränsa territorium vilket också kommer att medföra förändringar i konstitutionen. Skyddet och avgränsningen av territorier idag innebär att urfolken har ett officiellt erkännande och rätt till sin mark, vilket inte är någon självklarhet efter de föreslagna förändringarna. I dagens läge genomförs denna avgränsning och skydd av territorium av den federala makten efter förslag från FUNAI (den nationella myndigheten för urbefolkningen).
Brinnande skog. Foto: Rafaela Gusmao PEC 215 kommer också direkt att påverka Quilombos territorier och miljöskyddade områden. Quilombos är områden som skapades av förrymda afrikanska slavar i Brasilien. Tillsammans skapade de små samhällen bortom slavägarnas kontroll djupt inne i skogarna. Idag har områdena fått namnet ”comunidades autônomas de escravos fugitivos” vilket på svenska betyder ”de självständiga samhällena för förrymda slavar”. Vidare är det egentliga syftet med förslaget att överlämna makten till kongressen eftersom det finns en majoritet som är för minskningen av skydd för områdena och för ökandet av exploateringen av Amazonas regnskog.
Det viktigaste problemet med förslaget är att det direkt kommer gynna stora sojaproducenter, boskapsuppfödare och den illegala avskogningen i Amazonas områdena. Samtliga från organisationen Kanindé och många andra i Brasilien är rädda för att denna reform kommer leda till en stor ökning av skogsavverkningen och vara ett omedelbart hot mot floran och faunan i regnskogen. Förslaget möjliggör även en uthyrning av urfolkets territorier vilket i sin tur kommer att leda till att delar av dessa kommer att avverkas. FUNAI meddelade på sin hemsida att de kommer att göra allt för att stoppa förslaget och anser denna inte bara vara ett hot mot urfolken men också mot hela det brasilianska samhället.
Walelasoetxeige Paiter Bandeira Surui är juriststudent och menar att om PEC 215 genomförs kommer detta innebära ett bakslag i kampen för urfolkens rättigheter och en kränkning av konstitutionen.
Walelasoetxeige Paiter Bandeira Surui. Foto: Rafaela Gusmao ”Det betyder att staten hotar de mänskliga rättigheterna. Det är redan svårt att skydda urfolkens territorier i dagens läge, och med den nya lagen kommer detta skydd inte längre finnas. Om vårt territorium inte skyddas kommer det att direkt påverka urfolkets existens då områdena är en plats där vi lever, praktiserar vår kultur och där vi jagar vår mat”, säger hon. Vidare menar Walelasoetxeige att det finns många lagförslag som blir godkända idag som går emot de mänskliga rättigheterna och detta visar att Brasilien går bakåt istället för framåt i sin utveckling.
Vad kan vi göra?
Jordens Vänner arbetar tillsammans med den lokala brasilianska organisationen Kanindé för att stödja ursprungsfolkens rättigheter till mark. På så vis skyddas också regnskogen. Våra projekt handlar om att organisera och utveckla kompetens för att kunna påverka och sätta press på delstatsregeringar och myndigheter, men också för att kunna samla ursprungsfolken till en samlad och starkare röst för sina gemensamma intressen. Tack vare Jordens Vänner, Kanindé och alla lokala kämpars påverkansarbete, har vi sett till att hittills skydda regnskog med en yta större än Irlands. Det finns dock starka krafter som hela tiden försöker luckra upp skyddet. När du stödjer Jordens Vänners regnskogsarbete, blir ditt bidrag en viktig del av den fortsatta kampen för regnskogen och ursprungsfolkens rättigheter!
 
250x250-blå-2-150602
 
Text: Rafaela Gusmao

Scroll to Top