För lärare

Jordens Vänner tror att unga har en nyckelroll när det kommer till omställningen till ett ekologiskt hållbart och rättvist samhälle. Vi tror att vägen till förändring går via gemenskap och organisering. Därför satsar vi i vår ungdomsverksamhet framför allt på att stötta unga att organisera och engagera sig i civilsamhället. Projektet Changemakers – Vår väg till klimaträttvisa syftar till att omvandla elevers klimatångest till handlingskraft och gemenskap. 

2009, samma år som det stora klimatmötet hölls i Köpenhamn, startade ideellt engagerade ungdomar Jordens Vänners Informatörsverksamhet.  Syftet var att ge unga verktyg och kunskaper inom klimatomställning för att de sedan skulle kunna genomföra påverkansarbete i klimatfrågan. Informatörsverksamheten går ut på att unga utbildar unga genom interaktiva workshops i gymnasieskolor, folkhögskolor och på evenemang runt om i Sverige och arbetet har sedan dess fortsatt att utvecklas. Du kan läsa mer och boka workshops här. 

Genom Informatörsverksamheten identifierades ett behov hos många unga att kunna engagera sig för miljö, hållbarhet och klimaträttvisa även utanför skoltid. Med stöd från Arvsfonden arbetar Jordens Vänner därför med Changemakers – redan engagerade ungdomar som hjälper andra unga att engagera sig vidare inom miljö, hållbarhet och klimaträttvisefrågor. Våra Changemakers fungerar som bollplank i klimaträttvisefrågor och hjälper till med projektledning och samordning. 

Tillsammans med två changemakers har våra ungdomsgrupper möjlighet att själva arbeta fram projekt för klimaträttvisa. Grupperna sätter själva ramarna för projektet. Det kan vara allt från att driva kampanjer i sociala medier till demonstrationer, manifestationer och aktioner, eller att ordna inspirationsföreläsningar och bokbord. På längre sikt syftar projektet till att ge unga stöd i att organisera sig på egen hand då de själva kan utbilda sig till Changemakers.

Engagera dina elever! 

Vill du inspirera dina elever med interaktiva workshops om klimaträttvisa och klimatengagemang? Vill du ge dina elever möjlighet att engagera sig inom miljörörelsen och den ideella sektorn? Just nu erbjuder vi högstadieklasser i Göteborg en kostnadsfri workshopserie á tre workshops med våra Changemakers.

Syftet med workshopserien är att ge elever grundläggande kunskaper inom klimaträttvisa och möjligheten att fördjupa sig även efter skoltid. Fördelarna med vår workshopserie:

– Anpassad efter Lgr 11 och kursplaner. Kopplar samman de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena.

– Återkommande besök för att bygga relationer med elever.

– Inspirerar elever till fortsatt engagemang i frågor som rör miljö och hållbar utveckling.

– Inblick i civilsamhället för att främja mänskliga rättigheter.

– Hjälper till att motverka klimatångest och främja handlingskraft hos unga.

Vill du veta mer om ämnesfördjupningarna i projektet, maila workshop@jordensvanner.se

Boka tre kostnadsfria workshops i klimaträttvisa så visar våra Changemakers vägen till ett fortsatt engagemang inom civilsamhället!

Scroll to Top