Ledarskap och kvinnors rättigheter i Ecuadors regnskog

Solnedgång i San Lorenzo Utmed floden Rio Cayapas i Ecuador samlas människor, i synnerhet kvinnor, för att utbilda sig i ledarskap. Den som vill engagera sig lokalt förses med färdigheter inom både ledarskap och genusfrågor, och på så vis både stärks och breddas samhället för urpsrungsfolket Chachi och den afro-ecuadorianska befolkningen. Jordens Vänners praktikant Johanna Brandels är nu en bit in i sin praktikperiod, och här beskriver hon arbetet med bland annat ledarskapsutveckling och kvinnors rättigheter i Ecuadors regnskog.
Ledarskapsskolan
Under oktober månad har mitt arbete skiftat fokus. Från miljö, skydd av regnskog och agroekologi till att handla om mer sociala frågor såsom ledarskap, kvinnors rättigheter, genus och lokal utveckling.
Jag har arbetat tillsammans med Liliana Minchala med ett projekt som kallas Escuela de lideres (på svenska: Ledarskapsskolan). Ledarskapsskolan går ut på att personer som själva känner att de har ett engagemang och som vill bidra till utvecklingen i sitt lokalsamhälle får möjligheten att delta i flertalet fortbildningar för att exempelvis utveckla sitt ledarskap och lära sig hur en kan påverka politiska beslut som rör området/provinsen där de bor.
Workshop i Alto Tombo Vi har också arbetat med en ledarskapsskola specifikt för kvinnor, inriktad på genusfrågor och kvinnors rättigheter, med deltagare från sju olika byar utmed floden Rio Cayapas. Initiativet till utbildningen kom från några kvinnor som själva deltagit i ledarskapsskolan tidigare, men som då var överrepresenterad av män. Syftet är att fler kvinnor ska vara med och påverka utvecklingen.
Jag och Liliana har arbetat i en provins som heter Esmeraldas och utgått ifrån en kuststad som heter San Lorenzo. En liten stad full av liv både på dagen och på natten, med magiska solnedgångar över vattnet och ett konstant flöde av kanoter som kommer in till land med dagens fiskefångst.
Lokal politik och budgetar
Första veckan i oktober spenderade vi i Ricaurte och Alto Tambo med fortbildningar i lokal politik och budgetering som en del av ledarskapsskolan. Deltagarna var kvinnor och män i blandade åldrar och vi hade med oss en facilitator med expertkunskaper inom området. Under workshoparna uppstod många spännande diskussioner. Genom olika övningar fick vi alla syn på vilka olika möjligheter och utmaningar som fanns för att utveckla de olika lokalområdena.
Vy från en fullastad kanot på väg uppför Rio Cayapas. Förberedelser på kontoret i Quito
För att förbereda nästa veckas arbete i Rio Cayapas spenderade vi en vecka på kontoret i Quito. Där arbetade vi bland annat med att förbereda presentationer kring kvinnligt ledarskap och kvinnors rättigheter. Till exempel så målade vi stora delar av presentationen på stora papper eftersom det inte alltid finns el på de platser vi skulle till. Dessutom var vi tvungna att ta med oss mat till oss själva för en hel vecka och mat till ca 70 personer under fyra dagar.
Rio Cayapas och ledarskapsskola för kvinnor
På lördagen började färden från Quito mot Rio Cayapas. Efter sju timmar var vi framme i San Lorenzo där vi stannade över natten. Från San Lorenzo åkte vi till Borbon, en liten handelsstad som knyter samman byarna utmed floderna i området och samhällena på fastlandet. I Borbon fyllde vi en kanot upp till kanten med mat, packning och material inför workshoparna, innan vi for iväg uppströms till båtmotorns rivande ljud. En resa som jag sent kommer glömma, resan på Rio Cayapas är som en dröm. Vattnet stod högt efter mycket regn så att den tropiska skogens grenar snuddade vid vattenytan.
Under tre timmars färd uppströms passerade vi ibland enstaka hus dolda bakom träd och buskage så pass att en bara skymtade ett fyrkantigt litet trähus vilandes på höga på pelare men ibland passerade vi också byar med ett par tusen invånare, skolor, sjukhus och företag. Allting i en salig blandning av lummig grön skog, vattenfall och djurliv.
Deltagare från utbildningen i El Condor. Utmed Rio Cayapas finns det främst en blandning av afro-ecuadorianska samhällen och samhällen där ursprungsfolket Chachis bor. Under veckan bodde vi på två olika platser, i San Miguel Negro och El Condor.
I början på veckan genomförde vi de första stegen i det som ska bli en serie av workshops i ledarskap för kvinnor från tre Chachisamhällen – El Condor, Sabalito och Gualpi. Omkring 70 personer deltog och vi pratade bland annat om vad som är definitionen av ledarskap, och vad det innebär att vara ledare och kvinna.
I slutet på veckan genomförde vi workshops med en grupp som kommit lite längre i samma process, där vi pratade om mänskliga rättigheter och framförallt kvinnors rättigheter. Där deltog ca 50 personer från fyra andra Chachisamhällen – Callemansa, El Tigre, Agua Blanca och Corriente Grande.
Ledarskapsutbildning för kvinnor i Callemansa. För att ta sig någonstans utmed Rio Cayapas måste man åka med motordriven kanot. På kvällen innan mörkret faller kan en passa på att åka och ta ett kvällsdopp i ett vattenfall.
Framåtblick
Nästa månad ska vi fortsätta med nästa steg i alla de workshopar som vi har arbetat med under denna månaden. Men först väntar efterarbete på ett av Altropicos kontor i San Lorenzo och planering av november på kontoret i Quito.
Under månaden arbetar nästan alla i Altropico utspridda i olika städer och områden där organisationen är verksam och i slutet på varje månad samlas de alla på en utvald plats som varierar, för att göra planeringen för nästa månad tillsammans och samköra så mycket aktiviteter och resor som möjligt.

Jag ser fram emot att fortsätta fördjupa mina kunskaper i det här nya arbetsområdet, lära mig mer om hur man arbetar med de här frågorna här i Ecuador och att återse alla som deltagit i den här månadens workshopar.
 
Text och bild: Johanna Brandels
 
 
Scroll to Top