Livsmedelsbaserade biobränslen i Europa kommer att fortsätta öka

Förbränningen av biobränsle i Europa kommer att fortsätta öka och orsaka höjningar av livsmedelspriserna samt fortsatta koldioxidutsläpp efter att Europaparlamentet den 11 september valde att inte rösta för hårdare restriktioner av biobränslets användning.
 
 

 
I en omröstning i Strasbourg om att införa en lagstiftning som begränsar mängden livsmedelsbaserade biobränslen inom transortsektorn röstade ledamöterna för att införa en begränsning av det biobränsle som konkurrerar med mat om mark och vatten. Sex procent av den förnybara energin i transportsektorn får nu vara livsmedelsbaserad – en ökning från den nuvarande nivån på 4,5 procent.
Friends of the Earth Europe uppmanar EU:s medlemsstater att få bort biobränsle som konkurrerar med livsmedelsproduktion genom att fasa ut den missriktade användningen av mat som bränsle helt.
Robbie Blake, talesman för biobränsle på Friends of the Earth Europé reagerar på röstresultatet genom att säga: ”Begränsningarna på biobränsle gjort av grödor är inte tillräckligt stark. Dagens resultat kommer att betyda att Europas biobränslekonsumtion kommer att fortsätta stiga och fortsätta att orsaka höjda livsmedelspriser, avskogning och klimatförändringar.
Under ett intensivt tryck från en subventionshungrig industri har ledamöterna i sista minuten backat från en mer meningsfull reform av Europas misslyckade biobränslepolitik. Men nu när både den Europeiska kommissionen och parlamentet stöder en begränsning av biobränsle måste EU-länder följa efter och sänka matbaserade biobränslen ytterligare.”
Ledamöterna röstade också mot att införa en korrekt redovisning av de totala kostnader för klimatet som biobränslen orsakar, bland annat koldioxidutsläpp vid avverkning av skog, plundrad torvmark och expanderade jordbruk (så kallat ILUC, Indirect Land Use Change.).
Europas konsumtion av biodiesel gjord från palmolja är kopplat till en snabb avskogning i länder som Indonesien vilket orsakar klimatförändrande koldioxidutsläpp, skogsbränder och smog över området. Palmoljeplantager har också blivit kopplade till utnyttjande av arbetskraft och barnarbete samt hundratals markkonflikter mellan samhällen och palmoljebolag.
Nur Hidayati, ledare för kampanjer på WALHI/Friends of the Earth Indonesia har besökt Europa för att öka medvetenheten om de konsekvenser EU:s politik har. Hon säger: ”Folket i Indonesien kommer att bli besvikna av att höra att det Europeiska parlamentet har misslyckats att enas om en meningsfull åtgärd för att minska Europas efterfrågan på den palmolja som orsakar avskogning och konflikt i vårt land.”
 
Översättning: Madeleine Sturelind
Läs originalartikeln på Friends of the Earth Europe. 

1 reaktion på ”Livsmedelsbaserade biobränslen i Europa kommer att fortsätta öka”

 1. Det finns minst 11,2 miljoner ha obrukad åker i EU. Åker som vi betalar bönderna för att INTE odla. Därutöver finns en rejäl areal vall som bara slås för att få bidrag.
  Denna mark skulle kunna förse Europa med hela sitt behov av drivmedel till kollektivtrafik, ambulanser, polis, brandbilar, färdtjänst och en stor del av varudistributionen.
  Nu kommer den att bli skog istället. Förvisso kan skogen eldas, och man kan göra biodrivmedel av skog – men värmebehovet sjunker ju fler plusenergihus vi bygger och drivmedel från skog är dubbelt så dyra som drivmedel från åker. Dessutom tappar vi enorma värden i form av öppet landskap och biologisk mångfald när dessa åkrar planteras.
  Istället kommer vi att använda olja, skiffergas och tjärsand att driva våra fordon
  Ett sakfel i texten ovan: Europa använder rapsolja att producera biodiesel. Palmolja har för dåliga egenskaper för att användas till biodiesel och används till mat och kemiska produkter. Rapsolja är 50 % dyrare än palmolja, så när EUs bönder inte längre kan sälja rapsolja till biodiesel har de ingen marknad längre. Då blir det YTTERLIGARE överflödig mark som planteras igen.
  Ytterligare en liten lapsus – Majoriteten av världens fattiga är beroende av inkomster från jordbruket- Lägre matpriser är det sämsta som kan hända eftersom dessa bönder inte kan konkurrera med stordrift. Det är därför Afrikas länder har gått från att vara nettoexportörer till importörer på bara 10 år. Högre matpriser är BRA för dessa fattiga. Lägre matpriser ger en temporär lättnad för fattiga i städerna – men det slår ut bönder på landsbygde så att det blir fler fattiga – och därmed minskad matproduktion – vilket snabbt höjer priserna igen.
  Så EPs beslut var dumt ur prescis alla aspekter man kan tänka sig: sämre för klimatet, sämre för biologiska mångfalden, sämre för en levande landsbygd, sämre för världens fattiga och tom sämre för EUs ekonomi och därmed de fattiga inom EU.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top