Lokala kamper och segrar

Kampen mot Landborgsgaraget
Foto:HD. Landborgsgaraget som var tänkt att ligga under Rosenträdgården.

"I dag har Helsingborgs kommunfullmäktige beslutat att stoppa Landborgsgaraget. Det var sd som i sista stund beslutade göra gemensam sak med s, v och mp och stoppa Landborgsgaraget/Landborgskopplingen. Det var de kraftigt ökade kostnaderna från 400 miljoner kr till 500 miljoner kr redan innan spaden satts i jorden, som var avgörande för sd", skrev Stig Broqvist och brodern Sven Broqvist i ett mejl  till Jordens Vänners medlemmar i Göteborg hösten 2018

Fortsatt utdrag ur Stig och Sven Broqvist mejl.

Bakgrund: Kampen mot Landborgsgaraget har nu pågått i mer än två år. Arbetet mot garaget började under 2016 med en del överklaganden. Men under förra året 2017 och det här året 2018 har kampen varit mer intensiv.

Under 2017 ordnade vi en namninsamling för att kräva en folkomröstning om garaget, en namninsamling som vi från Jordens vänner Helsingborg ordnade tillsammans med med bland andra Naturskyddsföreningen i Helsingborg och en del andra intresserade. Namninsamlingen pågick under ett halvår från 1 maj till sista oktober. Vi lämnade sedan in namninsamlingen till kommunen den sista oktober. Vi bedömde då att vi fått in 11487 namn, mer än de 10 procent av de röstberättigade invånarna i kommunen som behövs för att kräva en folkomröstning. Totalt hade då omkring 50 personer på något sätt hjälpt till med namninsamlingen. Men kommunens jurister underkände dock vår namninsamling och påstod att vi inte hade tillräckligt antal namn. Vi kunde konstatera att de räknat fel, eller att det i varje fall fanns tveksamheter i deras sätt att räkna, något som vi överklagade. Men någon folkomröstning kunde vi inte få.

2018 har det varit politiskt val här i Sverige, och de politiska partierna här i Helsingborg har olika åsikter om Landborgsgaraget. Beslut om att bygga garaget har drivits igenom av den borgerliga majoriteten och de har i denna fråga även haft stöd av Sverigedemokraterna. De rödgröna parterna S, V och Mp är däremot motståndare till garaget, och det är även några småpartier som inte sitter i kommunfullmäktige. När vi inte lyckades få till stånd någon folkomröstning har vi i år i stället försökt påverka folk att i kommunalvalet rösta på något av de partier som är emot garaget, med förhoppningen om att det skulle bli en rödgrön majoritet efter valet, som skulle kunna stoppa planerna på ett Landborgsgarage. Från april var vi därför ute på stan och delade ut ett flygblad med fakta om garaget, samt en uppmaning att rösta på något av de partier som är emot garaget. Vi skickade även in några ytterligare överklaganden.

Senare under våren och sommaren skapade vi även en tidning, bland annat genom att skriva artiklar, ta en del bilder, ta kontakt med ett tryckeri och med en person som kunde hjälpa oss med layouten för tidningen. Det blev en tidning på 20 sidor i A4-format med rubriken "Stoppa Landborgsgaraget". Tryckeriet levererade 7000 ex. av tidningen till vår föreningslokal den 1 augusti. Vi lyckades sedan sprida samtliga av dessa tidningar på gator och torg i Helsingborg under augusti och fram till valet i september.

Att vi överhuvudtaget hade råd att trycka tidningen beror på att vi i det flygblad som vi delade ut från april hade med en uppmaning att via plusgiro eller swish till vår riksorganisation skicka pengar och märka det med "mot Landborgsgaraget". På det sättet fick vi in tillräckligt med pengar för att trycka tidningen.

Länk till tidningen "Stoppa Landborgsgaraget"
Hemsida Jordens Vänner Helsingborg

Under augusti och början av september var vi några stycken, som vid ett flertal tillfällen cyklade runt till några olika platser, där vi höll torgmöten med anföranden, utdelning av tidningar och talade med folk. Vi var då mest i de centrala delarna av Helsingborg, men även i ytterområdena.

Tyvärr blev det ingen rödgrön majoritet efter valet här i Helsingborg 2018. I ett ytterligare försök att stoppa Landborgsgaraget skickade vi ut den skrivelse till Miljöförvaltningen angående en klimat- och energiplan för Helsingborg efter det att IPCC:s nya klimatrapport publicerats. Det kan även bli aktuellt att skicka in några ytterligare överklaganden.

För några dagar sedan kunde man läsa i Helsingborgs Dagblad, att man kommit fram till att Landborgsgaraget kommer att bli dyrare än man tidigare trott. Det skulle nu kosta 500 miljoner istället för 400 miljoner, d.v.s. en ökning med 100 miljoner. Det framgick av artikeln att några av de partier som är för Landborgsgaraget nu blivit tveksamma på grund av de ökade kostnaderna.

Stig och Sven Broqvist aktiva i Jordens Vänner, Helsingborg

 

Kampen mot Apple

Kungsträdgården i Stockholm där Apple hade planer på att bygga en ny butik.

Nobel Center flyttas och Apples butik kan stoppas.
Två av Stockholms mest ihärdiga aktivister har mycket att fira.
– Jag jublade inombords, säger Göran Folin som kampanjade mot techjätten i Kungsan i tidningen Mitt i Vasastan.

Läs mer

 

Kampen om Ojnareskogen

Utdrag ur pressmeddelande från Jordens Vänner den 31 augusti 2015.

I dag kom då äntligen regeringens beslut att utse Ojnare och Bästeträsk på Gotland till
Natura 2000-område. Beslutet är historiskt, och banar väg för att kunna stoppa utvinning av kalk i det extremt värdefulla området. Ojnareskogen och området omkring Bästeträsk är oerhört viktiga för Gotlands vattenförsörjning.

Många lokala bönder har protesterat mot företaget Nordkalks planer på ett kalkbrott, och gått samman med miljöengagerade som vill skydda de flera hundra rödlistade arterna i skogen. Tunga remissinstanser som Naturvårdsverket och länstyrelsen på Gotland anser att Ojnare bör bli Natura 2000-område. Regeringen har nu valt att följa denna linje.

Mark- och miljööverdomstolen kan nu gå vidare med förhandlingarna i fallet om Ojnareskogen, dock med ett mycket tydligare läge. Natura 2000-områden har enligt EU-praxis ett starkt skydd; tillstånd ska inte ges om det berörda området kommer ta skada. I fallet Ojnareskogen och Bästeträsk bör då utfallet vara glasklart: Kalkbrytningen får ske någon annanstans.

Stöd till lokala gröna jobb-projekt och satsningar på nya jobb för de anställda på Nordkalk är viktigt. Kanske Ojnare kan bli startskottet för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle där kortsiktiga vinstintressen inte kör över andra värden.

 

Läs mer

 

 

 

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top