I dag kom då äntligen regeringens beslut att utse Ojnare och Bästeträsk på Gotland till
Natura 2000-område. Beslutet är historiskt, och banar väg för att kunna stoppa utvinning av kalk i det extremt värdefulla området. Ojnareskogen och området omkring Bästeträsk är oerhört viktiga för Gotlands vattenförsörjning.

Många lokala bönder har protesterat mot företaget Nordkalks planer på ett kalkbrott, och gått samman med miljöengagerade som vill skydda de flera hundra rödlistade arterna i skogen. Tunga remissinstanser som Naturvårdsverket och länstyrelsen på Gotland anser att Ojnare bör bli Natura 2000-område. Regeringen har nu valt att följa denna linje.

Mark- och miljööverdomstolen kan nu gå vidare med förhandlingarna i fallet om Ojnareskogen, dock med ett mycket tydligare läge. Natura 2000-områden har enligt EU-praxis ett starkt skydd; tillstånd ska inte ges om det berörda området kommer ta skada. I fallet Ojnareskogen och Bästeträsk bör då utfallet vara glasklart: Kalkbrytningen får ske någon annanstans.

Stöd till lokala gröna jobb-projekt och satsningar på nya jobb för de anställda på Nordkalk är viktigt. Kanske Ojnare kan bli startskottet för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle där kortsiktiga vinstintressen inte kör över andra värden.