Lokalgrupper
Jordens Vänner har lokalgrupper på ett flertal orter runt om i landet. Genom lokalgruppen kan du tillsammans med andra där du bor engagera dig i lokala miljöfrågor, anordna lokala aktiviteter och arbeta med nationella kampanjer på lokal nivå. Framför allt är lokalgrupperna en möjlighet till gemenskap där du bor.
Lokalgrupper

Falu Miljögrupp
Jan Lindholm
jan.v.lindholm@outlook.com

Jordens Vänner Göteborg
Mats Klingberg
goteborg@jordensvanner.se
Facebook
Hemsida

Jordens Vänner Helsingborg
Sven Broqvist
042-13 83 29
sven.broqvist@mjvhbg.se
Hemsida

Jordens Vänner Hudiksvall (Vilande)
Gun-Lis Almstedt
hudiksvall@jordensvanner.se

Jordens Vänner Malmö/Lund
Ellie Civjat
malmo-lund@jordensvanner.se
Facebook grupp

Jordens Vänner Norrköping
Klas Sandell
norrkoping@jordensvanner.se

Alternativ Stad/ Jordens Vänner Stockholm
Göran Folin
kansli@alternativstad.nu
Hemsida

Jordens Vänner Umeå
Mattias Nilsson
090-13 24 74
umea@jordensvanner.se
Facebooksida

Jordens Vänner Uppsala
uppsala@jordensvanner.se
Facebooksida
Hemsida
Hållbara Uppsala

Finns det ingen lokalgrupp i just din stad? Vill du dra igång en? Skicka ett mail till info@jordensvanner.se så hjälper vi dig att komma igång och hitta andra medlemmar i din stad.