Global livsmedelskris med lokala lösningar

Över 820 miljoner människor går hungriga i världen och hälsoproblemen växer. Samtidigt ökar de stora matindustrierna sin omsättning och priserna på produkter med hög klimatpåverkan går ner. Hur går det ihop?

I det nuvarande systemet är mat en handelsvara som skeppas dit den ger mest vinst. Makten hamnar hos ett fåtal storföretag som får kontroll över hela livsmedelskedjan. Traditionell, småskalig matproduktion förstörs och ersätts med storskaligt jordbruk som har skapats av transnationella företag med främsta syfte att tjäna pengar, inte att mätta magar.

Jordens Vänner arbetar för matsuveränitet - rätten till näringsrik, kulturellt anpassad, hållbart och lokalt producerad mat. Det innebär att makten över maten ska finnas hos producenter och konsumenter istället för hos storföretag. Det nuvarande matsystemet tar varken hänsyn till klimat, miljö eller människors grundläggande rättigheter och resulterar ofta i att lokala, småskaliga bönder går i konkurs och tvingas bort från sin mark - så kallad ‘landgrabbing’.

3. Matsuveränitet_compressed

Sverige och världen

För att vända utvecklingen samarbetar Jordens Vänner med en rad organisationer i både Afrika och Latinamerika. Våra partners vittnar om hur mark som tidigare tillhört småbrukare blir till storskaliga sockerplantage i Guatemala, risodlingar i Mocambique, guldgruvor i Ecuador och grässlätter för köttproduktion i Amazonas. Denna trend hotar både mänskliga rättigheter för småbrukare och ursprungsfolk, det globala klimatet och de lokala ekosystemen.

Även i Sverige är livsmedelssituationen osäker. I början av 1990-talet kom 90 procent av den mat vi åt från svenska bönder. Idag är siffran för Sveriges självförsörjning nere på 50 procent. Om Sveriges gränser hade stängt idag skulle maten ta slut på tre dagar - en vecka om det fortfarande fanns tillgång till bränsle.

Jordens Vänner menar att Sverige, liksom andra länder, bör bli självförsörjande i högre grad. Genom ökad matsuveränitet ökar vi både vår egen matsäkerhet och frigör jordbruksmark i andra länder.

En hållbar omställning

En omställning till en mer hållbar produktion måste gå hand i hand med en social och ekonomisk omställning, där det skapas lokalt förankrade drifts- och produktionsformer. Vår vision för jordbruket är en omställning till flera mindre och mellanstora företag och kooperativ - i Sverige och världen.

  • Forskning och utbildning i agroekologi, regenerativt jordbruk och liknande hållbara naturbruksmetoder måste öka.
  • Vi behöver äta mindre kött. Den djurindustri som finns nu, har ett antal mycket negativa effekter och orsakar mycket lidande hos djuren.
  • Jordbruk måste bedrivas med hållbara ekologiska metoder, konstgödsel som är mycket energikrävande ska undvikas.
  • Jordbruksgifterna behöver fasas ut genom en övergång till ekologiska metoder. GMO (genetiskt manipulerade organismer) i maten och i lantbruket måste stoppas,.

Maten och jordbruket är en global fråga, problematiken är likadan över allt på planeten. Miljörörelser och bonderörelser bör därför samarbeta både globalt och lokalt för att tillbaka makten över matproduktionen.

Engagera dig!

Vill du lära dig mer om mat och naturbruk eller driva kampanjer kopplade till frågan tillsammans med andra? Skicka ett mail till vår aktivistgrupp matsuveränitet@jordensvanner.se eller kontakta BU-utskottet:

Kontakt: Ellie Cijvat
Telefon: 0737-78 22 42
E-post: ellie.cijvat@jordensvanner.se

Scroll to Top