Mat

Nyttig och hållbart framställd mat är något som vi borde kunna njuta av dagligen. Tyvärr ser inte verkligheten ut riktigt så.
Mycket av den mat vi äter är framställd med ekonomisk vinst som mål och inte med människors och djurs bästa i åtanke. Följden blir användning av stora mängder kemikalier och konstgödsel. Men naturligtvis går det att påverka hur maten produceras.
MJV:s matkampanj “Rätt mat” handlar om vad som krävs för att maten vi äter ska bli ekologiskt hållbar, globalt mer rättvis, och för att djuren ska behandlas bättre. Vilka valmöjligheter finns om man vill handla bra mat? Hur ska man tänka på grönsaksavdelningen? Vad ska man fråga efter i köttdisken?
Men att få rätt mat handlar inte bara om enskildas val i affären, det handlar också om krav som måste drivas gentemot EU och Världshandelsorganisationen WTO, där stora delar av matpolitiken som påverkar oss avgörs?
Rätt mat är en rättighet och nödvändighet!

Scroll to Top