Matsuveränitet

Pujili Market Ecuadorian Andes Feb 2020. Photo av Rebeca Borges Machado

Vad är matsuveränitet?

Matsuveränitet är rätten till mat som är näringsrik, naturligt producerad och kulturellt anpassad. Det är rätten för människor att bestämma över och kontrollera sin egen matproduktion. Dagens internationella handel och den nuvarande finansierings- och investeringspolitiken, inklusive jakten på biobränslen, hotar matsuveräniteten och alla dessa system måste förändras i grunden så att jordbruk börjar försörja och livnära människor istället för företag.

Problemet

Över 860 miljoner människor går hungriga i världen. Den här livsmedelskrisen är inte ny, men den blir allt värre. Traditionell matproduktion i form av småskaligt jordbruk och odlande är till för att livnära människor lokalt, men de förstörs och ersätts med storskaligt jordbruk som har skapats av transnationella företag med främsta syftet att tjäna pengar. Dessutom innebär klimatkrisen att matproduktionen hotas ytterligare.

Modellen med intensivt, storskaligt och centraliserat jordbruk förvärrar inte bara livsmedelskrisen utan är också avgörande för klimatförändringarna. Sådant jordbruk är väldigt beroende av olja som används till gödningsmedel, bekämpningsmedel och för att driva maskiner. Globala och marknadsdrivna produktions- och distributionssystem leder också till ett stort flöde av mat som transporteras runt jorden, vilket bidrar till luftföroreningar och global uppvärmning.

Med stöd av regeringar har den internationella handelspolitiken öppnat upp för stora transnationella företag att etablera sig i länder i Syd där de sedan tvingat lokala småskaliga bönder i konkurs och bort från sin mark. Utfattiga människor runtom i världen är beroende av sina småskaliga lokala gårdar, men lokala producenter och små självhushållande jordbruk ersätts av storskaliga och exportinriktade jordbruk som gör om mat till en handelsvara som det går att göra vinst på. Bistånd i form av mat kan också underminera matsuveräniteten genom att den blandar sig i och förstör den lokala matproduktionen. Mat har blivit en handelsvara som importeras och exporteras runt världen för att få högsta pris.

Lösningen

Det är nödvändigt att vi bygger upp global matsuveränitet grundad på många olika och lokalt förankrade lösningar. Traditionell kunskap som bygger på människors gemensamma arv och traditioner måste skyddas från företags intressen. Falska lösningar som att förespråka genetiskt modifierade grödor och andra företagsledda tekniker måste stoppas. Människor ska ha rätt att bestämma över och kontrollera sin egen matproduktion. Den här typen av jordbruk hjälper också samhällen att bli mer motståndskraftiga och anpassningsbara gentemot klimatförändringarna.

Vad vi gör

Genom våra medlemsgrupper och samarbetsorganisationer på gräsrotsnivå såväl i Sverige som internationellt stödjer vi småskaliga bönder och familjejordbrukare i deras motstånd mot mäktiga företag som förstör deras levebröd och för med sig hunger och konflikter till deras samhällen. Vi stödjer småskaliga fiskare, agroekologiska bönder och fröbanker. Vi arbetar tillsammans med grupper för att de ska återfå kontrollen över sina marker och fröer, vi hjälper dem att försvara sina markrättigheter och säkra sin rätt till vatten. Vi avslöjar kopplingarna mellan överkonsumtion, som främst sker i Nord, och dess sociala och miljömässiga effekter, som främst märks i det globala Syd. Vi arbetar för att skydda ett GMO-fritt jordbruk och för att säkerställa att människor runtom i världen har rätt att välja mat som är lokalt och regionalt producerad. Vi driver frågan om naturbruk och deltar i många nätverk om landsbygdspolitik, hyggesfritt skogsbruk och mycket mer, på såväl svensk och EU-nivå.

Text: anpassad från NOAH (Friends of the Earth Denmark)
Översatt av: Sofia Fransén

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top