Med CETA rundar EU och regeringen demokratins spelregler för att stryka storfinansen medhårs

Andrea Söderblom-Tay och Imanol Rubio Bertilsson.
Idag träder fulhandelsavtalet CETA mellan Kanada och EU i kraft provisoriskt trots att 35 nationella och regionala parlament egentligen skall godkänna det först.
– EU rundar demokratins spelregler i sin iver att stryka storfinansen medhårs, säger Imanol Rubio Bertilsson, en av Jordens Vänners två ordförande.
För två veckor sedan bad Belgiens regering EU-domstolen att undersöka om CETA-avtalet är förenligt med EU-fördragen.
– Det är anmärkningsvärt att EU går vidare med ett avtal som kan strida mot EU-fördragen. Än mer anmärkningsvärt är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsställning låter det ske, säger Andrea Söderblom-Tay, också ordförande i Jordens Vänner.
De kontroversiella privata domstolar som ger företag möjlighet att stämma länder för att de inför helt rimliga politiska styrmedel har lyfts ur fördraget i väntan på godkännande i de nationella och regionala parlamenten. Avtalet kommer upp till riksdagsbehandling i november.
– I dagsläget är det troligtvis bara de 21 vänsterpartisterna och kanske fyra miljöpartister som kommer att motsätta sig detta fulhandelsavtal. Socialdemokraterna och Miljöpartiet sviker sina ideal när de driver igenom CETA. Därför behövs en stark folklig mobilisering, fortsätter Imanol Rubio Bertilsson.
Runt om i Europa har medborgare protesterat mot CETA eftersom avtalet riskerar att försämra konsumenters rättigheter, miljö- och hälsoskyddsregler, energiomställningen och åtgärder mot klimatförändringar.
– Handelsavtal måste inriktas på att bidra till lösningar på dagens problem och minska klassklyftorna samt stoppa de skenande klimatförändringarna snarare än som CETA förvärra problemen, avslutar Andrea Söderblom-Tay.

Scroll to Top