Mer om AP-fonderna

AP-fonderna
De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar. I och med detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Det innebär att placeringar ska göras med hänsyn till miljö och etik, men utan att det påverkar avkastningen negativt. Ett av de företag som första och sjunde AP-fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer vilka första AP-fonden uppger sig för att följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. De svenska AP-fonderna investerar därutöver fortfarande i företag som norska AP-fonderna valt att avsluta på grund av att företagens produktion av palmolja är skadlig för miljön.

1 reaktion på ”Mer om AP-fonderna”

  1. Pingback: Rösta: Svenska greenwashpriset 2013! « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top