Mer om Fortum Värme

Fortum Värme
Fortum Värme är ett kraftbolag som arbetar gemensamt med Stockholms stad för ett klimatneutralt Stockholm, de menar att motverkande av klimatförändringen och hållbara lösningar är en central del i deras strategi för detta.
(Läs mer här.. http://www.fortum.com/countries/se/foretag/fjarrvarme/miljo/klimatneutral/pages/default.aspx). Fortum Värme är miljöcertifierat även enligt ISO 14001.
De beskriver hur Stockholms fjärrvärme består till stor del av förnybar och återvunnen energi och det ringar falsk med bolagets koleldande kraftverk, KVV6, som ligger i Stockholm. Få stockholmare är kanske medvetna om att det ligger ett koleldat kraftvärmeverk i Stockholm.
I början av 2012 publicerade Fria Tidningen en debattartikel angående KVV6 (Se här… http://www.fria.nu/artikel/92025). Författaren menar att företaget förmedlar till omgivningen att här eldas olivkärnor då det inte framgår den lilla mängd som olivkärnorna utger. På anläggningen sitter en reklamskylt med en bild på en olivkvist och olivkärnor ”Ännu fler olivkärnor blir el och fjärrvärme” angående den satsning som skett på olivkraft. I en beskrivning av företagets projekt uppger de att de arbetar med att byta från fossila bränslen till biobränslen i KVV6 och att inblandningen av biobränsle i idag är på ca 4 % av bränslet. Planen är att de ska genomföra en satsning där det ska uppgå till 20 % (energiandelar). Från början var det meningen att satsningen av biobränsle skulle minska de fossila bränslena till 50 % till och med 2015 men målet har nu reducerats till 20 %
(Läs mer här.. http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/vara-projekt/biobransle-i-vartan/okad-andel-biobransle/pages/default.aspx).
Med tanke på reklamskylten är det frågan om det verkligen framgår vilken liten mängd olivkärnor det handlar om och med tanke på de uppsatta målen som inte uppfylls nomineras Fortum Värme.
 

1 reaktion på ”Mer om Fortum Värme”

  1. Pingback: Rösta: Svenska greenwashpriset 2013! « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top