Mer om Stockholms Stad

Stockholms stad 
I sitt miljöarbete, som de själva är väldigt stolta över, har Stockholms stad satt ett mål för växthusgasutsläpp ska understiga 3,0 ton CO2e per invånare år 2015. Detta mål finns med i stadens budget för 2009 och för Stadens miljöprogram 2012-2015. Miljöförvaltningen publicerade tidigt i år en rapport angående energianvändning och utsläpp av växthusgaser för 2012. I rapporten står det att för att nå detta mål krävs att det koleldande kraftvärmeverket i Värtahamnen KVV6 ”minskar sin koleldning med hjälp av biobränsleinblandning till en nivå på 50 %.

Därefter meddelar man att Fortum Värme nu rapporterat att man bara ska införa 20 % biobränsle på anläggningen till 2014 och att det ursprungliga målet ligger efter 2015, som en målsättning. Viktigt att poängtera här är att bolaget AB Fortum Värme är samägt med Stockholms Stad och att de därför har möjlighet att påverka företaget. Rapporten medger också att staden troligen inte kommer att uppfylla 2015-målet då den 50 % målsättningen är en förutsättning för att de ska nå målet. Samtidigt säger rapporten att det ändå kommer att vara svårt att nå målet även om en otrolig minskning skulle ske och att det krävs satsningar i andra områden för att lyckas med detta. Bland annat bör man minska utsläppen från transportsektorn vilket också är ett stort miljöhot. Samtidigt som detta pågår har staden satsat otroliga summor på projektet Förbifart Stockholm. Projektet består av en motorväg bestående av mestadels tunnel för att trafiken ska slippa trängas på leden genom staden. Målet är att öka framkomligheten och knyta samman norra och södra delen av Stockholm.

Det är långt ifrån få som skulle argumentera för den aktuella satsningen på Förbifart Stockholm inte går i linje med detta. Bland annat har Naturvårdsverket kritiserat projektet för att det är svårt att kunna överblicka miljökonsekvenserna för detta stora projekt

De säger ” Vi kan inte acceptera vägar som leder till ökade koldioxidutsläpp”. De är långt ifrån ensamma om den åsikten och vår organisation Jordens Vänner har vid upprepade tillfällen försökt att arbeta mot detta mega-projekt genom remissvar och debattartiklar. (https://www.jordensvanner.se/trafik)
Vi ser det som ytterst problematiskt att en stad som är stolt över sitt miljöengagemang samtidigt är delägare till ett företag som eldar med ett Kolkraftverk och de stora satsningarna på Förbifart Stockholm som är långt ifrån ett miljövänligt alternativ.

1 reaktion på ”Mer om Stockholms Stad”

  1. Pingback: Rösta: Svenska greenwashpriset 2013! « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top